หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เตรียมตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลกงานวิสาขบูชาโลกปีนี้   :: ๑๑/๐๕/๒๐๐๗  

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิสาขบูชา  :: ๐๙/๐๕/๒๐๐๗  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ปี 2550  :: ๑๔/๐๕/๒๐๐๗  

  รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ระหว่าง 26-31 พ.ค.  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๗  

  นายกรัฐมนตรีรับเป็นพรีเซ็นเตอร์วัน 'วิสาขบูชาโลก'  :: ๐๙/๐๕/๒๐๐๗  

  นายกฯชวนปชช.ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก 26-31 พ.ค.นี้   :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๗  

  ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนฯวิจัย ระยะ ๑๐-๑๑  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๗  

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และรับสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติ  :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๗  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตและพัฒนาเนื้อหารายวิชา ครั้งที่ ๒  :: ๐๓/๐๕/๒๐๐๗  

  ฐานข้อมูล Online ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๗  

  มจร ลงนามความร่วมมือการพัฒนาห้องสมุดพระพุทธศาสนาโลก   :: ๐๔/๐๕/๒๐๐๗  

  รัฐบาลอนุมัติงบกลาง 64,549,165 บาท จัดงานวิสาขบูชา ปี 2550  :: ๐๒/๐๕/๒๐๐๗  

  นักบิน การบินไทยร่วมสมทบทุนสร้าง มจร. วังน้อย  :: ๒๗/๐๔/๒๐๐๗  

  มจร.เตรียมงานใหญ่ "วิสาขบูชา" ๖๐ ประเทศตอบรับร่วมกิจกรรม  :: ๒๗/๐๔/๒๐๐๗  

  ไทยจัดใหญ่วิสาขบูชาโลก  :: ๒๗/๐๔/๒๐๐๗  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550   :: ๐๘/๐๕/๒๐๐๗  

  คณะกรรมาธิการ การศาสนา ฯ เห็นชอบด้วยให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเห็นศาสนาประจำชาติ  :: ๒๕/๐๔/๒๐๐๗  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยไปประชุมหารือกับ ม.ดองกุก  :: ๒๑/๐๔/๒๐๐๗  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท ปี ๒๕๕๐  :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๗  

  พายุฤดูร้อน ถล่มวิทยาเขตสุรินทร์ ห้องคอมฯ ห้องเรียนพังยุบลงมาหลายห้อง  :: ๑๑/๐๔/๒๐๐๗  

  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยกย่องหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ  :: ๐๕/๐๔/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เร่งงานวิจัย  :: ๐๕/๐๔/๒๐๐๗  

  คณะพุทธศาสตร์ เปิดหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ)  :: ๐๙/๐๔/๒๐๐๗  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.เอก ปี ๒๕๕๐  :: ๑๖/๐๔/๒๐๐๗  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์มอบหัวหน้าหน่วยอบรมฯ ช่วยแจงสถานการณ์พระพุทธศาสนาต่อประชาชนในท้องถิ่น  :: ๒๙/๐๓/๒๐๐๗  

  กำหนดลงทะเบียนเรียน ปี 2 - 4 ปีการศึกษา 2550  :: ๒๘/๐๓/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร ชี้ ต้องพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  :: ๒๘/๐๓/๒๐๐๗  

  กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3-4  :: ๐๓/๐๕/๒๐๐๗  

  แถลงการณ์ผู้นำ ๗ องค์กร เพื่อพระพุทธศาสนา  :: ๒๒/๐๓/๒๐๐๗  

  กรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนาธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานที่ มจร.  :: ๒๓/๐๓/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘     ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕