หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลอง 'วันวิสาขบูชาโลก'   :: ๒๖/๐๔/๒๐๐๖  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2549  :: ๒๕/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร.พร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่  :: ๒๕/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร.เปิดอบรมหลักสูตรพระนักจัดรายการวิทยุ  :: ๑๘/๐๔/๒๐๐๖  

  โทรทัศน์ CCTV9 จีนสัมภาษณ์อธิการบดี มจร.  :: ๑๘/๐๔/๒๐๐๖  

  ชาวพุทธทั่วโลกร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ที่ประเทศจีน  :: ๒๐/๐๔/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร.ร่วมประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน  :: ๑๓/๐๔/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร.ให้การต้อนรับคณะนายทหารจาก ทบ.  :: ๑๐/๐๔/๒๐๐๖  

  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๖/๐๔/๒๐๐๖  

  มจร. นำทีมจัด วิสาขบูชาโลกปี ๔๙  :: ๐๖/๐๔/๒๐๐๖  

  ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๔๙  :: ๒๘/๐๓/๒๐๐๖  

  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ อัตร  :: ๒๗/๐๓/๒๐๐๖  

  มจร ส่วนกลาง รับสมัครนิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำปี ๒๕๔๙ จำนวน ๒๕ อัตรา  :: ๒๗/๐๓/๒๐๐๖  

  มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง  :: ๒๗/๐๓/๒๐๐๖  

  มจร ประกาศรายนามคณะอนุกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๔๙  :: ๒๔/๐๓/๒๐๐๖  

  นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๔๙  :: ๒๔/๐๓/๒๐๐๖  

  อธิการบดีเข้าชี้แจงคณะรัฐมนตรี เรื่อง งบประมาณจัดงานวิสาขบูชาโลก   :: ๑๘/๐๓/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวิสาขบูชาโลกฯ ๒๕๔๙  :: ๑๑/๐๓/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร บรรยายในการอบรมครูสอนธรรมศึกษา และฝึกปฏิบัติธรรมในและนอกสถานศึกษา   :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร บรรยายในการประชุมพระสังฆาธิการ   :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๖  

  อธิการบดีเข้ารับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี  :: ๐๙/๐๓/๒๐๐๖  

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ ระดับปริญญาเอก ปี ๔๙  :: ๒๘/๐๓/๒๐๐๖  

  วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน โปรดทราบ  :: ๐๒/๐๓/๒๐๐๖  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่   :: ๑๖/๑๒/๒๐๐๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕       
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕