หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท   :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๘  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๘  

  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา   :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๘  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๘  

  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๘  

  สุนทรพจน์และสาส์นจากบุคคลสำคัญ  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๘  

  Welcome Remark from the Executive Secretary of the UNESCAP  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๘  

  Welcome Remark from Phra Brahmapundit The moderator  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๘  

  การเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  ผู้นำศาสนา ผู้นำชาวพุทธ และชาวพุทธทั่วโลก ที่ร่วมเดินทางมาประชุมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร แถลงการณ์สรุปการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  Ven.Assoc.Prof.Dr.Phramaha Hansa Dhammahaso speech on 2nd panel discussion  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  Ven.Prof.Dr.Phra Rajapariyatkavi speech on the 1st panel discussion  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิสาขบูชาโลกประจำปี 2561  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๘  

  ผู้แทนพระองค์ กล่าวเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕   :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018   :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิตต้อนรับนายกฯภูฏานปาฐกถาพิเศษวันวิสาขะ  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๘  

  สมเด็จพระสังฆราชประทานสัมโมทนียกถา Speech by His Holiness Supreme Patriarch of Thailand  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๘  

  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๘  

  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๘  

  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๘  

  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๘  

  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี   :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๘  

  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๘  

  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑   :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๘  

  ทูตภูฏานเข้าพบ อธิการบดี มจร เตรียมรับนายกฯปาฐกถาพิเศษงานวันวิสาขบูชาโลก  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๘  

  ทูตที่ปรึกษาสหรัฐแนะพระธรรมทูตไร้อคติต่อศาสนาอื่น  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๘  

  เปิดรับสมัครแล้ว!ป.ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ"มจร" หวังตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๘  

  "อธิการบดี มจร"หวังยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยพุทธ  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕