หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  "พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร" รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  

  มจร.โกอินเตอร์ นานาชาติร่วมสานงาน  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  

  ผุด 'บทเรียน' เสริมสร้างอนามัยพระ  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  

  ฮือฮา!เจ้าอาวาสวัย 75 ปีเรียนจบป.โท-มุ่งต่อดอกเตอร์  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  

  ชู “สันติภาพ” ถกประชุมชาวพุทธโลก  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  

  "ขันติ"สันติวิธี สลายขัดแย้ง  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตต้องรู้วัฒนธรรมมะกัน'ทูตคริสตี้'แนะนำ  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๔  

  มจร ดังระดับโลก ต่างชาติขอเป็นสถาบันสมทบเพียบ  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบสอง)  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๔  

  ขอชาวพุทธยึดหลักศีล 5 สร้างสันติภาพโลก  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๔  

  ผู้นำชาวพุทธ 84 ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุม 'วิสาขบูชาโลก'  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๔  

  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๘๔ ประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทย  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๔  

  วิสาขบูชานานาชาติที่'มจร.'  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๔  

  นิมนต์/เชิญมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกรูป/คน  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๔  

  พิธีแถลงข่าวและมอบโล่-เกียรติบัตรแด่ทูตวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปี 2557  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๔  

  ชู “สันติภาพ” ถกประชุมชาวพุทธโลก  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาาณ์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๔  

  กำหนดการกิจกรรมวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทย  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๔  

  สำนักงานเลขาธิการวิสาขบูชาโลกผนึกกำลังเตรียมการ ณ ประเทศไทย  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๔  

  อธิการบดีประชุมสรุปงานจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ณ เมืองไทย  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๔  

  สุดอลังการ!'วัดไบ่ดิงห์'เวียดนามใชัจัดวิสาขบูชาโลก  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๔  

  'นักศาสนา-ปรัชญา'แนะปฏิรูปปชช.คู่การเมือง  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา ๒๕๕๗  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าพบประธานสงฆ์นิกายชินงอน ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าพบเจ้าอาวาสวัดกาบูซัน ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเตรียมงานวิสาขะ ๒๕๕๗  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตสายต่าประเทศรุ่นที่ ๒๐ ทัศนศึกษาสังเวชนียสถานเส้นทางกุสินารา-เวสาลี-ราชคฤห์  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๐ ทัศนศึกษาสถานที่ปรินิพพาน  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘     ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕