หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เผยเทคนิคซ่อมแกนกลางเจดีย์วัดประยูร“ยูเนสโก” ชูให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์แถบภูมิภาค  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  พระเมธีธรรมาจารย์ : เยี่ยมคณะผู้ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด มจร ณ วิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบประเทศฮังการี  :: ๑๖/๐๙/๒๐๑๓  

  เผย'กะดีจีน'ดันบูรณะเจดีย์วัดประยุรฯรับโล่  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  เผยเทคนิคซ่อมแกนกลางเจดีย์วัดประยูร“ยูเนสโก” ชูให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์แถบภูมิภาค  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๓  

  งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ   :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๓  

  กองธรรมสนามหลวงตั้งอธิการบดี มจร เป็นที่ปรึกษา  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๓  

  กําหนดการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา   :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๓  

  260 ปี พุทธศาสนาไทย-ศรีลังกา มจร เสริมจุดแข็งอุดมศึกษาสงฆ์  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๓  

  +เชิญประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๓  

  สัมมนานานาชาติเฉลิมฉลอง ๒๖๐ ปี พระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ ณ ประเทศศรีลังกา  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๓  

  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง รับสมัคร อาจารย์ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บัญชี  :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๓  

  สกอ.เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาจุฬาฯ ๒๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๓  

  เจดีย์พระประธาน วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๓  

  ผู้แทน ม จ ร ร่วมเจรจาความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ ประเทศมาเลเซีย  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๓  

  รองฯ กต. เจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ ๑๓๐๐ ปี ของปรมาจารย์เหว่ยหล่าง (Hui Neng)  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๓  

  International Conference at NIDA, September 5, 2013  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจีน  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๓๐๐ ปี ของปรมาจารย์เหว่ยหล่าง (Hui Neng)  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๓  

  มจร. เปิด 5 งานวิจัยยอดมงกุฏลดขัดแย้ง  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๓  

  เจดีย์พระประธานวัดประยุรฯชนะรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี 2556 จากยูเนสโก  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๓  

  อธิการบดี มจร แนะ ใช้ ธรรม นำหน้า สกัดหนี้นอกระบบ  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๓  

  มจร ปกป้องคำสอนพระพุทธเจ้าจัดเสวนาวิชาการภาษาบาลี  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๓  

  พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา "สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว" (ธรรมสัญจร)  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดการแถลงข่าวงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี ๒๕๕๖  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับดี  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๓  

  ฉลอง260ปีพุทธนิกายสยามวงศ์  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯเตรียมจัดสร้างศูนย์จำนงค์ รวมผลงานปราชญ์สายพุทธ  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗     ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕