หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, กองทะเบียนและวัดผล)   :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๒  

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (สังกัดกองกลาง)  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษาจับมือคณะสังคมศาสตร์ร่วมพัฒนาการเขียนบทความนิสิต ป.เอก รปศ.  :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๒  

  ประกาศงดให้บริการระบบ MCUMail ชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๒  

  พระมหากมล ถาวโร รองผู้อำนวยการสำนักห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรมจูมล่ารุ่น ๒  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๒  

  มองโนเบลเห็นมหาจุฬาฯ: องค์กรการศึกษาเพื่อสันติภาพ  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๒  

  มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตชาวต่างประเทศ  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ-วัดโสธรวราราม ติวพระพุทธศาสนาสู่เออีซี  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๒  

  แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการสร้างและการจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 2  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๒  

  การประชุมร่างยุทธศาสตร์การศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ (IMAP)  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๒  

  ผู้บริหารวิทยาลัยพุทธศาสตร์ทูตวีระ (Dutavira Buddhist College, Jakarta, Indonesia) อินโดนีเซีย เข้าพบอธิการบดี มจร  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๒  

  มจร ตั้งรักษาการ ผอ.สถาบันภาษา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งสถาบันภาษาเทียบเท่าคณะ  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๒  

  สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด หลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษา  :: ๒๒/๑๒/๒๐๑๒  

  อุโบสถกลางน้ำ “มรดกธรรม” ชิ้นสุดท้ายหลวงพ่อปัญญา๕ ปีผ่านไป ปณิธานคืบหน้าอย่างไร  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๒  

  สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาจุฬาฯ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๒  

  ด่วน รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาพุทธจิตวิทยา  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อโหม่ง เนตรนิมิตร  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๒  

  ภาพบรรยากาศ นิทรรศการงานฉลองครบ ๖๕ปี คณะพุทธศาสตร์  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๒  

  มจร ระดมทำแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผลการประเมินภายในของ สกอ.  :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๒  

  พระครูปลัดเถรานุวัตร มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม Joomla รุ่นที่ ๑   :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงาน "๒๓ ตุลาปิยมหาราชรำลึก" ณ มจร.วังน้อย อยุธยา  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการ สกอ.  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  ความคืบหน้าการปรับปรุงฐานข้อมูลห้องสมุดมหาจุฬาฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  สกอ. รับทราบหลักสูตร พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) เรียบร้อยแล้ว  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  ไทยเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขะโลกปี ๕๖ เน้นการศึกษาและพัฒนาพลเมืองโลกแนวพุทธ  :: ๐๔/๑๐/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ย้ำ “ขันติธรรม” คือหัวใจสำคัญของพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๒  

  'มจร'หนุนจีนผุดม.พุทธทุกมณฑล  :: ๐๑/๑๐/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์จัดงานฉลองครบ ๖๕ ปีคณะพุทธศาสตร์  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจร เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒     ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕