หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร : จัดสาธยายพระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชา เฉลิมพระเกียรติ (๒ ก.พ.๕๕)  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๒  

  พิธีทำบุญเจดีย์ข้าวเปลือกประจำปี ๒๕๕๕ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๒  

  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมแสดงวันแสดงผลความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ ๑  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๒  

  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายมหาวิทยาลัย  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๒  

  คณะครุศาสตร์ รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา ๑ ก.พ.-๑๕ พ.ค.๕๕  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๒  

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาคณะพุทธศาสตร์  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๒  

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๒  

  ตารางออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๓๐/๐๑/๒๐๑๒  

  กำหนดการเป็นเจ้าภาพและร่วมบำเพ็ญกุศลศพนายอิทธิพล บัวชาติ  :: ๓๐/๐๑/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตชาวล้านนาไทลื้อ วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๒  

  ประกาศหมายเลขผู้สมัคร กรรมการกองทุน‏  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๒  

  คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ : 19- ม.ค.-18 พ.ค. 2555  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช มหาราชฯ  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๒  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๒  

  ผู้แทนศาสนาภาวนาเพื่อสันติภาพโลกโดยการร่วมแสวงหาความจริงเพื่อสันติภาพ  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษาธรรมศาสตร์กับมหาจุฬาฯ ร่วมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาแก่นิสิต  :: ๒๖/๐๑/๒๐๑๒  

  ด่วน! ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  :: ๒๖/๐๑/๒๐๑๒  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร พธ.ด.พุทธบริหารการศึกษา  :: ๒๖/๐๑/๒๐๑๒  

  แจ้งปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุงระบบ  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๒  

  ครุศาสตร์ มจร จัดจิตอาสา ต้นกล้าคุณธรรม  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๒  

  ผู้แทน มจร. เยี่ยมพุทธสมาคม ฮ่องกง  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๒  

  คณะสงฆ์ภูฏานส่งผู้แทนหารือเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสงฆ์ฯ กับ มจร  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๒  

  พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน มจร ศรีสะเกษ ประจำปี 2554  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๒  

  บูรณาการงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนาจิตใจสู่ร่างแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๑  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๒  

  ห้องเรียนพระแก้วจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๒  

  วิวัฒนาการพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปี 2555  :: ๒๓/๐๑/๒๐๑๒  

  ด่วน! รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๒  

  เปิดรับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมเรียนฟรีตลอดหลักสูตร  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๔  

  ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔     ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕