หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร สืบสานความสัมพันธ์ด้านศาสนาระหว่างไทยกับจีน  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๑  

  กำหนดการเปิดอบรมโครงการการสอนภาษาล้านนาเบื้องต้นแก่นิสิตและประชาชนผู้สนใจ  :: ๑๔/๐๗/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายมุทิตาสักการะ พระราชรัตนรังษี  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๑  

  สงฆ์ ๒ ฝ่ายร่วมอธิษฐานจิตให้ผู้ประสบภัยสึนามิในญี่ปุ่น  :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๑  

  ห้องสมุด มจร. เตรียมขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ชั้น ๑   :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร เยือนนครปักกิ่งหารือการศึกษากับพุทธสมาคมจีน  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร เยือนเมืองเซี๊ยะเหมินวิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร เยือนเมืองหางโจวดินแดนสวรรค์บนดิน  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร เยือนนครเซี่ยงไฮ้  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๑  

  ประชาชนกว่า ๑,๐๐๐ คน : ร่วมทอดผ้าป่าข้าวสารเตรียมถวายสงฆ์หมู่ใหญ่ตลอด ๓ เดือน  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๑  

  วธ.ยกย่องอธิการบดี มจร เป็นปูชนียบุคคลดีเด่นด้านภาษาไทย  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๑  

  สรุปยอดเงินบริจาคเคาเตอร์เซอร์วิท ประจำปี 2554   :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๑  

  อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มจร เยือนมณฑลกวางตุ้ง  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๑  

  คณบดี เปิดปฐมนิเทศ ห้องเรียนเพชรบูรณ์  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๑  

  ตรวจประเมินSAR ระดับภาควิชา คณะพุทธศาสตร์  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๑  

  ประกันคุณภาพส่วนงาน มจร ๑๑ แห่ง  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๑  

  กำหนดการ "วันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๑๔/๐๗/๒๐๑๑  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๑  

  ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม   :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๑  

  ประกันคุณภาพห้องเรียน ๔ แห่ง  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๑  

  มจร ถวายปริญญาประธานสงฆ์นิกายเทนไดประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๑  

  มุทิตาสักการะ 2 พระมหาเถระ ในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสัมมนางานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ ทำวิจัยพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น เพิ่มความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาเน้นแฟ้น  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๑  

  วส.บุรีรัมย์ร่วมกับคณะครุศาสตร์และส่วนเทคโนฯ จัดอบรมผลิตสื่อ e-Book ๒๔-๒๖ มิ.ย.๕๔   :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๑  

  อาจารย์ครุศาสตร์ มจร. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๑  

  ผู้บริหารคณาจารย์ครุศาสตร์ มจร ประชุมวิจัยนานาชาติที่ญี่ปุ่น  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสิงคโปร์สังคม "พหุวัฒนธรรม"   :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๑  

  พระธรรมทูตทั่วสหรัฐอเมริการ่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล   :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔     ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕