Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
'เลขาฯยูเอ็น'หวังโลกนำพุทธวิธีลดปะทะ
Date21/05/2013   Counter : 4300 time

เลขาฯยูเอ็นส่งสาส์นวันวิสาขบูชาโลก หวังนำพุทธวิธีลดปะทะสร้างสันติภาพให้กับพลเมืองโลก ขณะที่ผอ.ยูเนสโกหวังการศึกษาแนวพุทธสามารถสร้างสันติภาพภายในอย่างยั่งยืน

 


20พฤษภาคม2556 ตามที่พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า มจร.ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้มีสาส์นจากบุคคลสำคัญส่งมาร่วมกิจกรรมด้วยนั้น

ขณะนี้สาส์นจากบุคคลสำคัญดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของการจัดกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ (http://www.undv.org/vesak2013) ดังนี้


สาส์นจากเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คิ-มูน

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับชาวพุทธทั่วโลก และเป็นโอกาสหนึ่งสำหรับสมาชิกทั้งหมดแห่งชุมชนสากลโลกที่จะได้รับประโยชน์จากประเพณีอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของพวกเขา

พิธีตามธรรมเนียมปฏิบัติในปีนี้ ซึ่งประจวบกับเวลาที่มีการแพร่หลายอย่างกว้างขวางของการปะทะต่อสู้กันและความทุกข์ยากขัดสน เป็นโอกาสที่จะสำรวจตรวจสอบดูว่าคำสอนต่างๆ ทางพุทธจะกระตุ้นเตือนเราได้อย่างไรในการสนองตอบต่อความท้าทายต่างๆ ที่เหนือกว่า

การรับหน้ากับปัญหายุ่งยากต่างๆ ที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่นี้ ประจวบเหมาะกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายทรงพระเยาว์ ทรงละทิ้งความปลอดภัยในพระราชวังของพระองค์เพื่อทรงค้นหาความจริงแห่งทุกข์ 4 ประการ คือ การเกิด ความเจ็บไข้ ความแก่ชรา และ ความตาย

ในเมื่อความจริงอันเจ็บปวดไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ พระพุทธศาสนาเสนอความเข้าใจต่างๆ อย่างถ่องแท้ภายในเพื่อจะเผชิญหน้ากับความจริงนี้ ประวัติศาสตร์ของมันเต็มเปี่ยมไปด้วยตัวอย่างต่างๆ ที่จุดประกายและส่งผ่านเป็นพลังแห่งพุทธปรัชญา

ตำนานพระเจ้าอโศก ผู้พิชิตและผู้ครองราชย์ที่โหดเหี้ยมในอินเดียในช่วง 3 ศตวรรษหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พลิกผันสู่พระพุทธศาสนาในที่สุดโดยการสละความรุนแรงทิ้งและโอบอุ้มสันติภาพไว้แทนที่

คุณค่าในหลักการที่ปรับเปลี่ยนของพระเจ้าอโศก รวมถึงสิทธิมนุษยชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเคารพในศักดิ์ศรีของชีวิต เป็นเรื่องสามัญร่วมกันสำหรับศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งมวล ความจริงที่ว่าพระเจ้าอโศกสามารถที่จะหันมาโอบอุ้มสิ่งเหล่านี้ไว้ภายหลังสงครามอันโหดเหี้ยมในช่วงเวลาหลายปีเสนอข้อพิสูจน์ว่ากุศลเจตนาในปัจเจกบุคคลทั้งหลายสามารถหยุดการแพร่กระจายแห่งความทุกข์ความหายนะได้

ขณะนี้เป็นเวลาที่ยิ่งกว่าเวลาใดๆ ที่ผ่านมาที่เราต้องการจิตวิญญาณแห่งการปลอดความรุนแรงที่จะช่วยจุดประกายสันติภาพและหยุดยั้งความขัดแย้ง

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ที่ศรัทธาในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก และความหวังอย่างจริงใจอย่างสุดซึ้งของข้าพเจ้าว่าเราทั้งหมดจะร่วมสร้างพลังแห่งจิตวิญญาณอุดมคติในการร่วมสร้างมติที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขโลกของเราให้ดีขึ้น

บัน คิ-มูน เลขาธิการสหประชาชาติ


สาส์นจากผู้อำนวยการทั่วไปองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มิส ไอรีน่า โบโคว่า

ที่ระลึกในโอกาสการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา”กรุงเทพมหานคร, 21-22 พฤษภาคม 2556

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกครั้งที่ 10 ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างจริงใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้จัดการประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติใน ภายใต้หัวข้อหลักว่า “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดรับกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง

เรากำลังอาศัยอยู่ในเวลาแห่งความไม่แน่นอน ปัจเจกชนทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง และสังคมกำลังรับการทดสอบจากวิกฤติการณ์และความหายนะต่างๆ ทางธรรมชาติ ทั้งจากความไม่เสมอภาคและสภาพความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายในแต่ละท้องถิ่นกำลังเพิ่มขึ้นมากมายทั่วโลก และนับวันจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบริบทนี้ การศึกษาไม่เคยได้รับความสำคัญ ในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แก่นสำหรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรากฐานสำหรับความยั่งยืน

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สันติภาพเกิดจากภายใน และอย่าไปแสวงหานอกใจของตัวเองเลย”

การศึกษาเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะสร้างสันติภาพจากภายในแก่มนุษย์ทุกคน ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการเติมเต็มชีวิตของตนเอง ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน การศึกษาเป็นกำลังผลักดันที่จะสร้างหนทางใหม่ๆ แห่งการคิด การกระทำ เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและบรรเทาผลกระทบจากความกดดันลงได้ เราแต่ละคนต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อผู้อื่นและโลกของเรา สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการสร้างความสามัคคีของประชาคมโลก ที่เราต้องต่อสู้กับความท้าทายหลากหลายที่สังคมต่างๆ กำลังเผชิญหน้าบนรากฐานแห่งความเสมอภาคและความเคารพกัน การศึกษาคือสาระสำคัญต่อการพัฒนาสิ่งเหล่านั้น

เป้าหมายเหล่านี้สนับสนุนการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านนี้ เช่นเดียวกับงานของเราในการพัฒนาการศึกษาสำหรับความก้าวหน้าที่พอเพียง เพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชน และเพื่อสุขภาพ การเอาใจใส่ต่อพลเมืองโลกถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในโลกยุคใหม่ซึ่งได้รับการคิดริเริ่มและปฏิบัติการจากท่านบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2555 ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กำลังดำเนินการขับเคลื่อนไปข้างหน้า จุดมุ่งหมายของเราคือการสนับสนุนให้เด็กๆ คนหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จะเอื้อต่อการใช้ปัญญาในการเลือก และตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความสามัคคีและความเคารพ การศึกษาเป็นวิถีทางที่จะเชื่อม “ชุมชนท้องถิ่น” ให้เข้ากับ “โลกทั้งใบ” และเพื่อเป็นการประกันการกระทำให้อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าและความรับผิดชอบที่แบ่งปันกัน

การสนับสนุนและส่งเสริมพลเมืองโลกผ่านการศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืน สิ่งนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตในการวางรากฐานต่างๆ เพื่อการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ และยั่งยืน เป้าหมายของเราต้องสร้างพลังแก่สตรีและบุรุษทั้งมวล เด็กหญิงและเด็กชาย เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกร่วมกัน

และนี่คือเหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใด การจัดประชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของพลเมืองโลก ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้การจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012