Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร พร้อมคระผู้บริหารถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
Date12/08/2013   Counter : 6921 time
พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปยังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายน้ำสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ขณะที่คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ

Pic_362855

 

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ 'สมเด็จเกี่ยว' แน่น ....

เมื่อ เวลา 12.30 น. บรรยากาศการถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในช่วงบ่ายเริ่มคึกคักโดยมีประชาชนผู้ศรัทธาต่างทยอยเดินทางเพื่อร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเพื่อถวายน้ำสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในขณะที่มีพระสงฆ์จำนวนมากพร้อมพุทธศาสนิกฃนต่างเดินทางร่วมพิธีกันอย่าง เนืองแน่น ทำให้เจ้าหน้าที่วัดต้องจัดระเบียบในการถวายน้ำสรงศพ

การ จัดระเบียบภายในวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสม เด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าหน้าที่วัดจะให้เข้าแถวเรียง 1 และเข้า - ออกคนละประตู เพื่อเข้าไปยังศาลาการเปรียญ บริเวณตำหนักสมเด็จฯ โดยบรรยากาศในบริเวณดังกล่าวมีประชาชนต่อแถวยาวไปจนเกีือบถึงถนนหน้าวัด ขณะที่ขั้นตอนการเข้าเคารพสักการะศพนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์โดยขอความร่วมมือต่อประชาชนที่เข้าร่วมว่า เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่จะเข้าสักการะ จึงขอความร่วมมือไม่ต้องก้มกราบพระสรีะสังขารนานนักเพราะจะทำให้ใช้เวลาค่อน ข้างนาน

นอก จากนี้ มีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าในเวลา 15.00 น. วันนี้ สำนักพระราชวังเข้าจัดที่ประทับภายในศาลาการเปรียญ ซึ่งอาจต้องหยุดการสรงน้ำชั่วคราว ส่วนประชาชนที่ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล จะได้รับเข็มกลัดรูปสมเด็จฯ เป็นสิ่งตอบแทน ซึ่งประชาชนที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม สามารถลงชื่อและถวายปัจจัยร่วมงานได้เช่นกัน ขณะเดียวกันตลอดงานทางวัดได้เปิดเทปการเทศนาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดสระเกศให้ผู้ร่วมงานได้ฟังด้วย

อย่าง ไรก็ตาม เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันนี้นั้น นางสมพร เพ็งศร พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธารายหนึ่งกล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับการมรณภาพของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นอย่างมาก ทำให้จึงต้องเดินทางมาร่วมเคารพท่านเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้.

สมหมาย สุภาษิต


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012