Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เผยเทคนิคซ่อมแกนกลางเจดีย์วัดประยูร“ยูเนสโก” ชูให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์แถบภูมิภาค
Date13/09/2013   Counter : 5066 time

 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวในการแถลงข่าวพระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ จากยูเนสโก ว่า ตามที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ จากโครงการประกวดรางวัล เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี 2556 จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดยรางวัลดังกล่าว ทางวัดประยุรวงศฯถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยทางยูเนสโก จะมีการมอบป้ายทองเหลืองในการประกาศยกย่องที่ทางวัดประยุรวงศฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โครงการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ได้รับรางวัล นอกจากเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรอบวัดแล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมบูรณะกับเทคนิคสมัยโบราณ โดยเฉพาะบริเวณเสาแกนกลางของเจดีย์ ซึ่งมีความสูง 20 เมตร น้ำหนัก 144 ตัน แต่เดิมมีลักษณะหักและพิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระบรมธาตุมหาเจดีย์เอียง หากมีการรื้อแกนกลางออก ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ยืนยันว่า ตัวเจดีย์จะยังคงอยู่ได้ แต่ทางกรมศิลปากรไม่อนุญาต เนื่องจากเจดีย์ที่มีแกนกลางเทคนิคแบบอยุธยา เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น และยังมีอุโมงค์ที่จะให้คนเข้าไปชมภายในได้

 

ทางสจล.เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการบูรณะครั้งนี้ จึงคิดค้นแนวทางในการบูรณะเสาแกนกลางใหม่ โดยที่นำโครงเหล็กมาหุ้มแกนกลางก่อนใช้แม่แรงยกเสาแกนกลางทั้งสองด้านให้กลับมาตรงเช่นเดิม ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการใหม่ จึงมีการจดลิขสิทธิ์รูปแบบการบูรณะเสาแกนกลางด้วยวิธีดังกล่าวไว้แล้วเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศฯ กล่าว

 

น.ส.จูเลีย เดวิส เจ้าหน้าที่โครงการด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัลสูงสุดในโครงการนี้ และยูเนสโกขอแสดงความชื่นชม เพราะการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเทพมหานครเอาไว้ โดยที่ยังรักษาเปลือกนอกของเจดีย์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงเป็นแบบอย่างการอนุรักษ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ในฐานะผู้แทนชุมชนกะดีจีน-คลองสาน กล่าวว่า ในการเฉลิมฉลองพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ 1) ของโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรเปรียญธรรมศาลาวัดประยุรวงศฯ ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ จะมีการเปิดเทศกาล “กะดีจีน คลองสาน ศิลป์สรรค์ สนั่นซอย” โดยผนึกรวมกับงานเทศกาลท้องถิ่นของชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ ลอยกระทง, คริสต์มาส, เมาลิด และตรุษจีน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ โดยเน้นการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของ บวร คือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ซึ่งเทศกาลดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012