Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
'วัดอรุณ-วัดหลิงกวงปักกิ่ง'ลงนามเป็นวัดพี่วัดน้อง
Date22/10/2013   Counter : 4295 time

'วัดอรุณ-วัดหลิงกวงปักกิ่ง'ลงนามเป็นวัดพี่วัดน้อง สานความร่วมมือพุทธไทย-จีน : สมหมาย สุภาษิต รองผอ.สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร รายงาน

              ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2556 พุทธสมาคมและทบวงศาสนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนจีนได้อาราธนาและเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย (มจร) เดินทางไปยังนครปักกิ่ง โดยการนำของ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี  กรรมการมหาเถรสมาคม และการประสานงานโดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและความร่วมมือด้านกิจการ พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังวัดหลิงกวง เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเคยอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการ ชั่วคราว ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้ชาวไทยได้สักการะบูชา เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

              เมื่อคณะเดินทางไปถึง ได้ประกอบพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแด่ท่านพระธรรมาจารย์ฉางจ่าง เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง โดยมีพระธรรมาจารย์ฉวนอิ้น ประธานพุทธสมาคมจีน เป็นประธาน หลังพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้มีพิธีลงนามความเป็นวัดพี่วัดน้องระหว่างวัดหลิงกวง นครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครประเทศไทย โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ และท่านพระธรรมาจารย์ฉางจ่าง เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง ลงนามร่วมกัน จากนั้นท่านธรรมาจารย์ฉวนอิ้น และพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวปาฐกถาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาไทย-จีน ณ บริเวณพระมหาเจดีย์พระธาตุเขี้ยวแก้ว

              พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า "ความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-จีนนั้นมีมายาวนาน ตามที่พุทธสมาคมจีน ได้อาราธนาและเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาในครั้งนี้ นับเป็นการสานสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะได้เข้าสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ประดิษฐานอยู่ใน เจดีย์อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสอันดียิ่งและที่สำคัญได้ เดินทางไปยังสำนักงานทบวงกิจการศาสนาของจีนโดยได้พบปะหารือกับนายเจียงเจียง หยง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงกิจการศาสนา พร้อมคณะ และได้หารือประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะจีน สนใจความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในด้านการจัดงานวิสาขบูชา โลกและการตั้งสภาสากลวิสาขบูชาโลก  กระทั่งองค์การสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว และทั้งสองฝ่ายต่างมีความเห็นว่าควรจัดงานวิสาขบูชาโลกพร้อมกับการจัดงาน ประชุมชาวพุทธโลกซึ่งได้จัดในประเทศจีนมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาในดินแดนมังกรครั้งสำคัญ"

              จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดหลงกวน โดยมี พระอาจารย์เซ่อเฉิง เจ้าอวาส รองประธานพุทธสมาคมจีนและรองประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลกถวายการต้อนรับ ซึ่งพระพรหมบัณฑิตได้ปาฐกถาธรรมพิเศษให้พระสงฆ์และชาวพุทธจีนได้รับฟัง

              วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยปักกิ่งเพื่อพบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้อาราธนาและเชิญผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยและได้หารือด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดทั้งในและต่างประเทศ และถือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยของจีนในระดับนานาชาติมาโดยตลอด และถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 10 อันดับของจีน ดังนั้น มหาวิทยาลัยปักกิ่งจึงมีนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุดของจีน 

              แล้วคณะได้เดินทางไปยังวัดลามะ ซึ่งเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปทัศนศึกษาจำนวนมาก โดยมีเจ้าอาวาสวัดลามะให้การต้อนรับ ภายในบริเวณวัดมีห้องจัดแสดงนิทรรศการหลายห้องซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ที่มีความหมายทางวัฒนธรรมและภาพเขียนที่มีขององค์ดาไลลามะ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระศรีอริยเมตไตรยที่มีความสูง 18 เมตร ซึ่งแกะสลักเป็นชิ้นเดียวจากไม้จันทน์หอม

              ความร่วมมือทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนจีน เป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ซึ่งวางแนวทางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางด้านพระพุทธศาสนาไว้

              นอกจากนี้ยังเป็นไปดำเนินการที่สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้ เชื่อมสัมพันธ์กันในด้านการปกครองของทั้งสองประเทศ ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีในอันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ต่อไป

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 22-10-2556


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012