Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ขอชาวพุทธยึดหลักศีล 5 สร้างสันติภาพโลก
Date12/05/2014   Counter : 3530 time

วันนี้( 12 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 โดยมีผู้นำชาวพุทธจาก 84 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ และเห็นว่าหากยึดถือหลักศีล 5 จะทำให้โลกเกิดสันติภาพ

พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส อธิการบดี มจร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 7-11 พ.ค. แต่เนื่องจากผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และเป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกจึงเห็นควรที่จะเดินทางมาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาที่ประเทศไทย พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกด้วย

ขณะที่ นายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา มีใจความตอนหนึ่งว่า พระพุทธองค์ทรงย้ำเตือนให้เราเปิดใจและโอบกอดเพื่อนมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเรียกร้องความต้องการในช่วงเวลาที่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก หลักธรรมคำสอนเหล่านี้จะสามารถช่วยชี้แนะแนวทางแก่รัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความพยายามที่จะจัดการกับความท้าทายต่างๆที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ จากความขัดแย้งอันเกิดจากความอยุติธรรมไปสู่สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้ เราควรที่จะยกระดับจิตใจที่คับแคบให้อยู่เหนือความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว คิดและทำในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลก

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 12 พฤษภาคม 2557

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012