Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ฮือฮา!เจ้าอาวาสวัย 75 ปีเรียนจบป.โท-มุ่งต่อดอกเตอร์
Date19/05/2014   Counter : 3856 time

 พระปลัดวัย75ปี บวชมา57พรรษา มุ่งมั่นมุมานะเรียนจบปริญญาโท และตั้งใจจะเรียนต่อจนได้เป็นดอกเตอร์ เผยตั้งใจมาตั้งแต่เป็นสามเณร ทำเพื่อเป็นแบบอย่างแด่พระสงฆ์และฆราวาส ชี้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา


เมื่ิอวันที่ 4 พ.ค.พระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ให้นิสิตที่จบการศึกษาประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ท่าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีการพิธีเข้ารับประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนิสิตที่จะเข้ารับประสาทปริญญาและคณาจารย์ รวมทั้งนิสิตปัจจุบัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติโยมเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ที่จะเข้ารับประสาทปริญญาบัตรและร่วมพิธีซ้อมรับปริญญาในส่วนของ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีพระปลัดเสน จิณณสาโร อายุ 75 ปี เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมอยู่ด้วย โดยพระปลัดเสน จะเข้ารับประสาทปริญญาบัตรระดับปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่บรรดาญาติโยมและพ่อแม่ผู้ปกครองของนิสิตเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างชื่นชมยกย่องถึงความพยายามของพระปลัดเสน นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมทั้งฆราวาสอีกด้วย

พระปลัดเสน จิณณสาโร เปิดเผยว่า ตนบวชตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ 18 ปี มาจนถึงปัจจุบันรวม 57 พรรษา และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าเคียนได้ 28 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยศึกษาจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสังฆาธิการ และในปี 2550 จึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนจบระดับปริญญาตรี จากนั้นจึงสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จนกระทั่งจบปริญญาโทในปีการศึกษา 2556

“อาตมาตั้งใจว่าหาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา อาตมาจะสมัครเรียนให้จบปริญญาเอกหรือ ดอกเตอร์ ให้ได้ โดยทั้งพระและฆราวาสหลายท่านถามอาตมาว่าอายุมากขนาดนี้แล้วจะเรียนไปทำไม อาตมาขอชี้แจงว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา และเป็นไปตามคำประกาศขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า คือการศึกษาเพื่อรู้และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง จึงตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เริ่มบวชเป็นสามเณรว่าอาตมาจะไม่สึกและขออุทิศชีวิตอยู่ในบวรพุทธศาสนา แม้จะมรณภาพก็ต้องมรณภาพในผ้าเหลือง และในชีวิตบั้นปลายของอาตมาอยากจะปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุรวม ทั้งฆราวาสทั่วไป ซึ่งอาตมามีคติประจำใจคือ อันความเพียรเรียนร่ำจงสำเร็จ มาเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่พึงหวง ไว้ประดับเรือนในไร้เล่ห์ลวง เทิดทูนดวงใจดีนิจนิรันดร์" พระปลัดเสน กล่าว.


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012