Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ชี้พระธรรมทูตรักษาศรัทธาชาวพุทธ
Date18/06/2014   Counter : 3067 time

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 38/2557 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรย์นแฮม บอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ส่งสารถึงพระธรรมทูตความตอนหนึ่ง ว่า การเป็นพระธรรมทูต ที่อุทิศตนให้แก่ชาวไทยและชนชาวอเมริกัน ถือเป็นการเสียสละอย่างยิ่ง การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในอเมริกา ถือไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การรักษาศรัทธาประชาชนนั้นยิ่งยากกว่า ดังนั้น พระธรรมทูตที่มีความรู้ มีการนำสื่อต่างๆ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพระธรรมทูตด้วยกันให้ช่วยรักษาภาพที่น่าเคารพของพระสงฆ์ไทย คือ มีวิชา และจรณะด้วยพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มีการอบรมพระนักเผยแผ่ก่อนที่จะส่งออกมาเป็นพระธรรมทูตในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งขณะนี้พบว่า พระธรรมทูตรุ่นใหม่มีคุณภาพ รวมทั้งประสานชาวพุทธนานาชาติ ทั้งมหายาน วัชรยาน ในการร่วมมือกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือเป็นกองทัพธรรมที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งทุกรูปที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ถือว่าได้สนองงานเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญให้สำนึกในคุณสมบัติของพระธรรมทูต ในการสร้างศาสนวัตถุ และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ประชาชน ถือเป็นงานที่หนักมากโดยเฉพาะ ในสหรัฐอเมริกา จึงอยากให้กรรมการ มส.ได้มาเห็นการทำงาน และความยากลำบากของพระธรรมทูตพระพรหมสุธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระ ธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา มีวัดไม่น้อยกว่า 100 วัด มีพระธรรมทูตมากถึง 500 รูป โดยใช้ระยะเวลา 40 ปี ถือว่า สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จ พระธรรมทูตที่มาปักหลักตั้งมั่นในอเมริกาทั้งในส่วนการพัฒนาศาสนวัตถุ และจิตใจ โดยเฉพาะวัดนวมินทรราชูทิศ คือ สิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จของคณะสงฆ์ไทยและเป็นหน้าตาให้แก่ประเทศไทย ที่สำคัญวัดไทยในอเมริกาเกือบทุกวัดมีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ และขอให้พระธรรมทูตยึดตามโอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ต้องมีวิชาและจรณะ เป็นพระธรรมทูตที่มีคุณภาพและศักยภาพ


หน้า 27


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012