Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สำนักวาติกันถวายทุนการศึกษา พระภิกษุ-สามเณรไทยเรียนถึงปริญญาเอก
Date22/06/2014   Counter : 3042 time

 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 10 ในฐานะที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่เดินทางไปเยือนนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี พร้อมทั้งได้เข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก รวมทั้งได้หารือกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนครรัฐวาติกัน เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสำนักวาติกัน เห็นว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณร หรือชาวพุทธ ได้ไปศึกษาในหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ในนครรัฐวาติกัน โดยไม่ได้จำกัดว่า จะต้องเป็นการศึกษาด้านศาสนาเท่านั้น ให้จนจบถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งทางสำนักวาติกันได้ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่ทุกศาสนา แต่ในส่วนของพระพุทธศาสนายังไม่เคยคัดเลือกพระสงฆ์ให้มารับทุนการศึกษาดังกล่าวพระพรหมสิทธิกล่าวต่อว่าประสานให้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ดำเนินการประสานกับทางสำนักวาติกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือก พระสงฆ์ สามเณร และชาวพุทธ เพื่อที่จะรับทุนการศึกษาของสำนักวาติกัน ในการไปศึกษายังนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี หากสำนักวาติกัน แจ้งตอบรับกลับมาว่า จะสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนกี่ทุน และจะมีหลักเกณฑ์เช่นไร ในส่วนคณะสงฆ์ไทยพร้อมที่จะส่งพระสงฆ์ สามเณร และชาวพุทธ ไปศึกษายังนครรัฐวาติกันได้ทันที"ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างศาสนา ซึ่งที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เคยไปเยือนนครรัฐวาติกัน เมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว และได้มีการสานสัมพันธ์กันเรื่อยมา แม้กระทั่งที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์มรณภาพ ทางคริสตจักรโรมันคา ทอลิก ก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าการไปเยือนนครรัฐ วาติกัน ตามรอยสมเด็จพระพุฒาจารย์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ด้านศาสนาขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศกล่าว 


หน้า 23


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012