Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
วัดนวมินทรราชูทิศ แรงศรัทธาชาวไทยก่อเกิดวัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" ณ ดินแดนอเมริกา
Date24/06/2014   Counter : 3861 time

 วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศ เฉลิม​พระ​เกียรติ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ใน​โลก​แห่ง​นี้ ตั้ง​โดด​เด่น​สูง​ตระหง่าน​อยู่​ใน​พื้นที่ 233 ไร่ ย่าน​เรย์​น​แฮม เมือง​บอสตัน ประเทศ​สหรัฐอเมริกา ซึ่ง​เมื่อ​วัน​ที่ 15 มิ.ย. ที่​ผ่าน​มา ได้​จัด​พิธี​พัทธสีมา ฝัง​ลูกนิมิต อุโบสถ พร้อม​มี​พิธี​สมโภช​วัด จึง​กล่าว​ได้​ว่า วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ จัด​เป็น​วัด​ที่​สมบูรณ์​แบบ​ตาม​หลัก​พระ​พุทธศาสนา​แล้ว

โดย​งาน​ดัง​กล่าว​จัด​ขึ้น​อย่าง​ยิ่ง​ใหญ่ มี สมเด็จ​พระ​วัน​รัต (จุ​นท์ พฺรหฺม​คุ​ตฺ​โต) รักษาการ​เจ้าอาวาส​วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น​ประธาน พร้อม​ด้วย​พระ​เถระ​ชั้น​ผู้ใหญ่​ใน​ประเทศไทย​เข้า​ร่วม​พิธี​จำนวน​มาก อาทิ พระพรหม​วชิร​ญาณ (ปส​ฤทธิ์ เ​ขม​งฺกโร) เจ้าอาวาส​วัดยานนาวา กรรมการ​มหา​เถรสมาคม พระพรหม​สุธี (เสนาะ ปัญญา​วชิโร) เจ้าอาวาส​วัดสระเกศ กรรมการ​มหา​เถรสมาคม พระพรหม​ดิลก (เอื้อน หา​ส​ธัมโม) เจ้าอาวาส​วัดสามพระยา กรรมการ​มหา​เถรสมาคม พระพรหม​บัณฑิต (ประยูร ธมฺม​จิ​ตฺ​โต) เจ้าอาวาส​วัดประยุรวงศาวาส กรรมการ​มหา​เถรสมาคม อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย (ม​จร.) เป็นต้น

พระพรหมวชิรญาณ

ขณะ​ที่​พระธรรม​ทูต​ไทย​ทั้ง​ใน​สหรัฐอเมริกา​และ​ทวีป​ยุโรป พุทธศาสนิกชน​ชาว​ไทย​ใน​สหรัฐอเมริกา ต่าง​เดินทาง​เข้า​ร่วม​งาน​นี้​อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทำให้​เกิด​ภาพ​แห่ง​การ​ร่วม​กัน​ทำบุญ ตักบาตร ครั้ง​ยิ่ง​ใหญ่​ครั้ง​หนึ่ง​ใน​ประวัติศาสตร์​ของ​วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศ​เลย​ทีเดียว

“ทีม​ข่าว​ศาสนา” ได้​มี​โอกาส​ร่วม​พิธี​ครั้ง​ประวัติศาสตร์​อีก​หน้า​หนึ่ง​ของ​คณะ​สงฆ์​ไทย​ใน​ครั้ง​นี้ และ​ขอ​ฉาย​ภาพ​ย้อน​อดีต​ถึงที่​มา​แห่ง​การ​ก่อ​เกิด​วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ

ปฐม​บท​ใน​การ​สร้าง​วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ใน​โลก​ครั้ง​นี้ เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ช่วง​ปี 2549 ซึ่ง​เป็น​ปี​ที่​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง​ครอง​สิริ​ราชสมบัติ​ครบ 60 ปี พระพรหม​วชิร​ญาณ (ปส​ฤทธิ์ เ​ขม​งฺกโร) เจ้าอาวาส​วัดยานนาวา กรรมการ​มหา​เถรสมาคม จึง​มี​แนว​คิด​ใน​การ​จัด​สร้าง​วัด​ดัง​กล่าว​เพื่อ​เฉลิม​พระ​เกียรติ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย​กำหนด​งบประมาณ​ดำเนิน​การ​ทั้งสิ้น 2,500 ล้าน​บาท ซึ่ง​รัฐบาล​สนับสนุน 500 ล้าน​บาท ส่วน​ที่​เหลือ 2,000 ล้าน​บาท มา​จาก​แรง​ศรัทธา​ของ​พุทธศาสนิกชน​ทั้งหมด

การ​ดำเนิน​งาน​ก่อสร้าง​วัด​นว​มิ​นทรรา​ชู​ทิศฯ เริ่ม​ขึ้น​เมื่อ​ปี 2554 โดย​ผ่าน​ความ​เห็น​ชอบ​จาก​ ที่​ประชุม​มหา​เถรสมาคม และ​มา​แล้ว​เสร็จ​ใน​ปี 2557 หาก​นับ​รวม​ตั้งแต่​การ​วาง​แผน​ดำเนิน​งาน วัด​แห่ง​นี้​ใช้​เวลา​ใน​การ​ดำเนิน​งาน​ทั้งหมด​เกือบ 10 ปี​เต็ม และ​เป็น​วัด​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใน​นาม​คณะ​สงฆ์​ไทย

ตัว​วัด​เป็น​อาคาร​ขนาด 3 ชั้น โดย​ชั้น​บน​สุด​ประดิษฐาน​เจดีย์​สี​ทองคำ ส่วน​ชั้น​ที่ 3 เป็น​อุโบสถ ชั้น​ที่ 2 เป็น​สถาน​ที่​ปฏิบัติธรรม และ​ชั้น​ที่ 1 เป็น​ห้อง​นิทรรศการ​เกี่ยว​กับ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง​เนื้อที่​ใน​ส่วน​ของ​ตัว​วัด​จะ​ใช้​พื้นที่ 26 ไร่ ส่วน​พื้นที่​ที่​เหลือ​อีก​กว่า 200 ไร่ จะ​มี​การ​ปรับปรุง​เป็น​สถาน​ที่​ปฏิบัติธรรม

พระพรหม​วชิร​ญาณ (ปส​ฤทธิ์ เ​ขม​งฺกโร) เจ้าอาวาส​วัดยานนาวา กรรมการ​มหา​เถรสมาคม ใน​ฐานะ​ประธาน​กรรมการ​อำนวยการ​ก่อสร้าง​วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ บอก​ว่า วัด​นว​มิ​นทร​ราชู​ทิศฯ ถูก​สร้าง​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​อนุสรณ์​แสดง​ถึง​ความจงรักภักดี​ของ​ปวง​ชน​ชาว​ไทย​ที่​มี​ต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย​เริ่ม​ก่อสร้าง​เมื่อ​ปี 2554 และ​การ​ที่​เลือก​สถาน​ที่​ที่​เมือง​บอสตัน เพราะ​หาก​ย้อน​ไป​เมื่อ​วัน​ที่ 5 ธ.ค. 2470 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้​เสด็จ​พระ​ราช​สมภพ ที่​โรงพยาบาล​เมา​นท์ ออ​เบิร์น ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ที่​เมือง​บอสตัน​เช่น​กัน และ​การ​จัด​สร้าง​วัด​แห่ง​นี้​ได้​นำ​ข้อ​เสีย​จาก​วัด​ต่างๆมา​ปรับ​ปรุง จน​กล่าว​ได้​ว่า​วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ​แห่ง​นี้​นอกจาก​เป็น​วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​แล้ว ยัง​ถือ​ได้​ว่า​เป็น​วัด​ที่​มี​ความ​สมบูรณ์​แบบ​ที่สุด​ใน​โลก​ด้วย

“การ​สร้าง​วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ เมือง​บอสตัน เป็น​โครงการ​ที่​ทำให้​ผู้​ที่​เกิด​เป็น​พลเมืองสหรัฐอเมริกา​แล้ว​กลับ​ไป​เป็น​พระ​มหากษัตริย์​ของ​ประเทศไทย ซึ่ง​ก็​คือ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังนั้น​  การ​สร้าง​วัด​แห่ง​นี้​จึง​เหมือน​เป็นการ​ตอบแทน​สหรัฐอเมริกา และ​การ​ที่​สร้าง​ให้​วัดมี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ใน​บรรดา​วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศ​ทั้งหมด เพื่อ​ต้องการ​เฉลิม​พระ​เกียรติ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ​มหา​กษัตริย์​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​ใน​โลก” พระพรหม​วชิร​ญาณกล่าว

และ​นอกจาก​วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ​แห่ง​นี้​จะ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​เพื่อ​เฉลิม​พระ​เกียรติพระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว ทั้ง​ยัง​เป็น​สถาน​ที่​ปฏิบัติ​ศาสนกิจ​ของ​พระธรรม​ทูต​ไทย​ใน​การ​มา​เผยแผ่​พระ​พุทธศาสนา​ยัง​ประเทศ​สหรัฐอเมริกา รวม​ถึง​จะ​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​สมัชชา​สงฆ์​ไทย​ใน​สหรัฐอเมริกา​แล้ว ยัง​จะ​มี​การ​จัดตั้ง​สถาบัน​สมทบ​ของ​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย (ม​จร.) ขึ้น​ที่​วัด​แห่ง​นี้​ด้วย โดย พระ​โสภณ​วชิราภรณ์ (ไสว โชติ​โก) รักษาการ​รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ต่าง​ประเทศ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย (ม​จร.) บอก​ว่า การ​จัดตั้ง​สถาน​ศึกษา​ดัง​กล่าว​ได้​หารือ​เบื้องต้น​แล้ว​ว่า​จะ​เปิด​สอน​ระดับ​ปริญญา​โท​และ​ปริญญา​เอก หาก​ทาง​สมัชชา​สงฆ์​ไทย​ใน​สหรัฐอเมริกา​เห็น​ชอบ​ก็​จะ​เปิด​การ​สอน​ได้​ใน​ปี 2558 พร้อม​กัน​นี้​จะ​จัดตั้ง​สำนักงาน​สาขา​ของ​สำนักงาน​แม่​กอง​บาลี​สนามหลวง ขึ้น​ที่​วัด​แห่ง​นี้​ด้วย โดย​ขณะ​นี้​อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​หารือ​กับ​ทาง​สำนักงาน​แม่​กอง​บาลี​สนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

“ทีม​ข่าว​ศาสนา” ได้​เห็น​ภาพ ชาว​ไทย​จำนวน​มาก​ที่​เดินทาง​มายัง​วัด​นว​มิ​นทร​รา​ชู​ทิศฯ เมื่อ​วัน​ที่ 15 มิ.ย. เพื่อ​ร่วม​พิธี​ทำบุญ ตักบาตร สมโภช​วัด ทำ​อาหาร​เลี้ยง​พระ พร้อม​ด้วย​รอย​ยิ้ม ทำให้​เรา​ได้​คำ​ตอบ​ที่​ชัดเจน​ว่า คน​ไทย​ใน​ต่าง​แดนมี​ความ​ปลาบปลื้มยินดี​เพียง​ใด ที่​มี​วัดไทย​เกิด​ขึ้น​อีก​หนึ่ง​แห่ง​ใน​ดิน​แดน​ของ​สหรัฐอเมริกา

และ​หาก​เรา​มอง​ย้อน​กลับ​ไป​ถึง​จุด​เริ่ม​ใน​การ​เกิด​วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศ​แต่ละ​แห่ง ก็​จะ​พบ​คำ​ตอบ​ที่​ชัดเจน​ยิ่ง​ขึ้น​อีก​ว่า วัด​ไทย​แต่ละ​แห่ง​ใน​ต่าง​ประเทศ​จะ​ไม่​มี​ทาง​เกิด​ขึ้น หาก​ขาด​ความ​ศรัทธา​ใน​พระ​พุทธศาสนา​ของ​พุทธศาสนิกชน​ชาว​ไทย

ยิ่ง​จำนวน​วัด​ไทย​ใน​ต่าง​ประเทศมี​ถึง​กว่า 360 วัด​ทั่ว​โลก ย่อม​บ่ง​บอก​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ว่า ขึ้นชื่อ​ว่า​พุทธศาสนิกชน​ชาว​ไทย แม้​ต้อง​ไป​ใช้​ชีวิต​อยู่​ใน​ดิน​แดน​ที่​ห่างไกล​แผ่นดิน​แม่​เพียง​ใด

ความ​ศรัทธา​ใน​พระ​พุทธศาสนา​เพื่อ​เป็น​สิ่ง​ยึดเหนี่ยว​จิตใจ​จะ​ยัง​คง​อยู่​ไม่​เสื่อม​คลาย....

 

ทีมข่าวศาสนา


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012