Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาฯเชียงใหม่ส่งเสริมภาษา สนทนาภาษาอังกฤษ
Date07/08/2014   Counter : 4047 time

พระครูธีรสุตพจน์ ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาฯ มอบนโยบายให้โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา วิทยาเขตเชียงใหม่ สำรวจเยาวชนชาวเขาที่ยังไม่รับการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจะให้ทุนการศึกษาต่อยังวิทยาเขตเชียงใหม่จนจบปริญญาตรี แล้วกลับไปช่วยงานพระบัณฑิตอาสา ในแต่ละพื้นที่
     ขณะนี้ มหาจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เปิดห้องเรียนให้กลุ่มเยาวชนชาวเขาที่พระบัณฑิตอาสาฯ คัดเลือกมาแล้วประมาณ 40 คน และเริ่มดำเนินการเรียนการสอนมาแล้ว 2 เดือน โดยวิทยาเขตเชียงใหม่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและที่พัก เมื่อเยาวชนชาวเขากลุ่มนี้เรียนจบแล้ว จะกลับไปช่วยงานพระบัณฑิตอาสาฯ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาบนพื้นที่สูงต่อไป
    พระครูธีรสุตพจน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มหาจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ ยังมีการส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษให้กับพระนิสิตภายใต้โครงการ Monk Chat ที่จะให้พระนิสิตมาสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. ที่วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พร้อมทั้งมีการนำนักท่องเที่ยวไปปฏิบัติธรรมด้วย ทั้งนี้ หลังจากที่วิทยาเขตเชียงใหม่เปิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) บรรจุกิจกรรมการสนทนาธรรมตามโครการ Monk Chat อยู่ในกิจกรรมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ด้วย

ที่มา; หนังสือพิมพ์ข่าวสด 6 สิงหาคม 57 หน้า27

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012