Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
5ศาสนาจับมือสร้างสะพานสานเสวนาสันติสุข
Date21/09/2014   Counter : 3642 time

5ศาสนาจับมือสร้างสะพานสานเสวนาสันติสุข ใช้ขันติธรรมลดขัดแย้งอาเซียนและชาวโลก

                ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 14.30น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมด้วยผู้แทนศาสนาอิสลาม คริสต์ ฮินดู และซิกข์ ร่วมกันแถลงข่าวจัดการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา   ที่โรงแรม Classic Kameo จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ หอประชุม "มวก ๔๘  พรรษามหาวชิราลงกรณ์"  มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ภายใต้การจัดงานของพศ.และโครงการหลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษา มจร  โดยจะมีผู้นำศาสนาจาก 10 ประเทศในอาเซียนประมาณ 80 รูป/คนเข้าร่วมงาน

                พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนาในภูมิภาคอาเซียนจะได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกัน เพราะความจริงแล้วไม่ควรที่จะนำศาสนามาเป็นเครื่องมือให้เกิดความขัดแย้ง แต่ต้องนำศาสนามาเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

                "ผู้นำศาสนาคุยกันก็จบ แต่เราไม่ค่อยได้คุยกัน เวทีนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้คุยกัน และอดทนต่อความแตกต่าง รู้ทุกศาสนา ให้เกียรติทุกศาสนา เคารพศาสนาอื่น" อธิการบดี มจร กล่าวและว่า

                เป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาใน 10 ประเทศอาเซียนมาพูดคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนอย่างไรแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาในแต่ละประเทศละแต่ศาสนาได้แยกพูดคุยกัน อย่างเช่นผู้นำศาสนาในประเทศไทยเองก็ยังไม่ค่อยได้พูดคุยกัน  เพราะหากพูดคุยกันแล้วปัญหาก็จะจบ และการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่จัดแล้วก็เงียบหายไปจะต้องมีการทำข้อตกลงที่จะ ทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง

                มงซินญอร์แอนดรูว์วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้แทนศาสนาคริสต์ กล่าวว่า สร้างสะพานเดินเข้าไปหากัน มากกว่าการสร้างกำแพงเพื่อปิดกั้นกันและกัน  การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างสะพานเพื่อผู้นำทางศาสนาจากประเทศต่างๆ ได้เดินเข้าไปหากกัน รับฟังกันและกัน เรียนรู้กันอย่างมีขันติธรรม เข้าใจกัน รักกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป 

                ด้านนายสถิต กุมาร ผู้แทนศาสนาฮินดู กล่าวว่า ขันติธรรมในฮินดูมีมานานแล้ว ถึงเราจะนับถือศาสนาต่างกันแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพ

                ขณะที่นายสุเทพ สุริยาอมฤทธิ์ ผู้แทนศาสนาซิกข์ กล่าวว่า ทุกศาสนาแสวงหาสันติภาพ ไม่มีศัตรู ไม่มีคนแปลกหน้า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ยอมรับศาสนาทั้ง 5 ศาสนา เพราะคนไทยรักสันติสุข ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นพุทธมามกะแต่พระองค์ทรงดูแลทุกศาสนา เท่าเทียมกัน

                นายนพรัตน์ กล่าวว่า เวทีนี้ไม่ใช่จะเป็นการสร้างสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน ภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นจะเป็นการจุดประกายไปยังเวทีโลกด้วย ซึ่งก็เป็นความต้องการของ พศ.และรัฐบาลด้วย

                การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 นี้เริ่มขึ้นโดยวันพุทธที่  24  กันยายน ผู้นำศาสนาเดินทางถึงประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่  25  กันยายน เดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเยี่ยมชมกุฏีจีนประกอบด้วยมัสยิด โบสถ์คริสต์ และวัด และวันศุกร์ที่  26 กันยายนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่  มจร อำเภอวังน้อย  โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ต่อจากนั้นพระพรหมบัณฑิตปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผู้นำศาสนากับการสร้างขันติธรรมในประชาคมอาเซียน” เสร็จแล้วเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์ และเสวนาทางวิชาการ

                "วันเสาร์ที่  27 กันยายน  เป็นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อถอดบทเรียนของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน อย่างมีขันติธรรมของศาสนิกต่างๆ ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นผู้นำศาสนานำเสนอแนวคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต และบทเรียนเกี่ยวกับขันติทางศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียนตลอทั้งวัน  และวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน ผู้นำศาสนาลงนามความร่วมมือว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติตามหลักของ ศาสนาในประชาคมอาเซียน" นายนพรัตน์ กล่าวและว่า 

                ทั้งนี้ผู้สนใจในสามารถติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035 248098  โครงการปริญญาโทหลักสูตรสาขาสันติศึกษา มจร หรือเว็บไซต์ www.relepac.comt/2014/en รวมถึงเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/pages/Religious-Leaders-for-Peace-in-ASEAN-Community/603335479779064

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 19-09-2557

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012