Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาฯ ประชุมร่วมกับศูนย์ประชาสหประชาชาติ ราชดำเนินเพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒
Date08/05/2015   Counter : 4065 time

 

วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก มหาจุฬาฯ เตรียมจัดงาน ณ ศูนย์ประชาสหประชาชาติ ราชดำเนิน

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานสมาคมวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ได้นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ไปร่วมประชุมกับผู้บริหารของศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นำโดยนางสุธี สุทธิรักษ์  เพื่อปรึกษาหา และทำข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการเตรียมการเฉลิมฉลองการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ทั้งนี้  จุดกำเนิดของการจัดกรรมเฉลิมฉลอง ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เกิดจากการที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ  จึงทำให้ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปี  ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ

DSC_0314

DSC_0280DSC_0281DSC_0284DSC_0285DSC_0291DSC_0292DSC_0293DSC_0299DSC_0300DSC_0301DSC_0306DSC_0311DSC_0314DSC_0319

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012