Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เตือนพระอย่าวิตกปฏิรูปพุทธของสปช.
Date19/06/2015   Counter : 3119 time

 เตือนพระอย่าวิตกปฏิรูปพุทธของสปช.

 

เตือนพระอย่าวิตกปฏิรูปพุทธของสปช.
 

“พระ พรหมบัณฑิต”แจงยิบปฏิรูปพุทธ สปช. พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ชี้อย่าวิตกข้อเสนอเก็บภาษีพระ หมุนเจ้าอาวาส 5 ปี ไม่มีเข้าครม. ย้ำชัดปฏิรูปพระต้องยึดหลัก 3 ประการ กฎหมายแผ่นดิน-พระธรรมวินัย-จารีต หากใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวส่งผลทำลายพุทธศาสนา พร้อมโต้ ม.สงฆ์สอนมาเป็น 100 ปีแล้ว มีจารีตเน้นวิชาพระจะมาตั้งคำถามกันทำไม“

 

เตือนพระอย่าวิตกปฏิรูปพุทธของสปช.
„วันนี้( 18 มิ.ย.) ที่หอประชุมพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จ.นครปฐม พระพรหมบัณฑิต(ประยูรธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)ในฐานะคณะทำงานผู้แทน มส.ศึกษาประเด็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)กล่าวในการ บรรยายประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องประจำปี 2558ว่า ขณะนี้คณะสงฆ์เองได้เกิดความกังวลต่อแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ สปช.ซึ่งขอให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศได้เข้าใจ แนวทางที่ สปช.เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)และมอบให้ พศ.หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้เสนอกลับไปครม.ภายใน 30 วันนั้น ยังไม่เป็นที่สุด เนื่องจากมส. ยังไม่ได้มีมติเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้คณะสงฆ์เข้าใจตรงกัน อย่าสับสนจนเกิดการถกเถียงโดยไม่จำเป็น ส่วนบทบาทหน้าที่ของสปช.นั้นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 มาตราที่ 27 ได้กำหนดให้มี สปช. ทำหน้าที่ศึกษา เสนอแนะ การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่องค์กรตรากฎหมาย เพื่อใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งการออกกฎหมายต่างๆจะต้องผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เสนอครม.และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางปฏิรูปของ สปช.โดยเฉพาะเรื่องหมุนเจ้าอาวาส 5  ปี  และเก็บภาษีพระสงฆ์นั้น  ไม่ได้อยู่ในข้อเสนอของ สปช.ที่เสนอ ครม.นั่นจึงหมายความว่า เรื่องจะไม่ไปถึง ครม. ขณะเดียวกันข้อเสนอของ สปช. เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ ถือว่า สร้างความกังวลให้แก่คณะสงฆ์พอสมควร เพราะเหมือนถูกมัดมือชก แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชุม สปช.ไม่เห็นด้วย ที่จะให้สปช.ร่างกฎหมายดังกล่าวเอง แต่เห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของ ครม.ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป  “ส่วนข้อเสนอแนวทางปฏิรูปของ พศ.ทั้ง 6 ข้อนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแล้วและเตรียมนำเสนอเข้าสู่ ครม.ต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้มีเรื่องโต้แย้งทางสื่อเป็นรายวันเกี่ยวกับการ ปฏิรูปพระพุทธศาสนา จึงอยากทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนว่า การปฏิรูปคณะสงฆ์ทุกยุคทุกสมัยโดยพระมหากษัตริย์หรือคณะสงฆ์เอง จะยึดหลัก 3 ประการ คือ 1.กฎหมายแผ่นดิน 2.พระธรรมวินัย และ3.จารีต หรือวัฒนธรรมองค์กรสงฆ์การที่จะใช้กฎหมายแผ่นดินมาปฏิรูปคณะสงฆ์นั้นทำไม่ ได้ หากใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวมาแทรกแซงจะเป็นการทำลายวัฒนธรรมองค์กรทำลายพระ พุทธศาสนาได้”อธิการบดีมจร.กล่าว พระพรหมบัณฑิต กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการสอนทางโลก อยู่ฟรี เรียนฟรี ทั้งที่จริงแล้วพระนิสิตต้องเสียค่าหน่วยกิต และวิชาแกนหลักที่เรียนจะเป็นวิชาพระพุทธศาสนามากถึง 50 หน่วยกิต รวมทั้งในทุกชั้นปีพระนิสิตจะต้องผ่านหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานเป็นระยะเวลา 10 วัน อีกทั้งต้องออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นก็จะไม่จบหลักสูตร  อย่างไรก็ตาม มจร.ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งมาเพื่อให้ศึกษาพระ ไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง มาเป็นระยะเวลานับ 100 ปี จนออกมาเป็นพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยฯถือ เป็นจารีตปฏิบัติของคณะสงฆ์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะยังมาตั้งคำถามกันอยู่ทำไม“
 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/329144

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
 

 

 

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012