Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ยันปฏิรูปกิจการพุทธฯต้องทำต่อ
Date29/09/2015   Counter : 3208 time

 ยันปฏิรูปกิจการพุทธฯต้องทำต่อ 

พระพรหมมุนี แนะพระสงฆ์ สามเณร ปฏิรูปตนเองอยู่ในสมณ พระธรรมวินัย กฏหมายสงฆ์ ก่อน ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจึงเกิดผลได้ดี ขณะที่"พระพรหมบัณฑิต"ชี้ถึงแม้สปช.ยุติบทบาท ก็ต้องเดินหน้าปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อ


วันนี้ (29 ก.ย.) ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดการประชุมเชิงวิชาการระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่2 เขตพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระพรหมมุนี(สุชินอคฺคชิโน)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ มส.ในฐานะคณะทำงานติดตามแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของ มส.เป็นประธานเปิดการประชุม โดยพระพรหมมุนี กล่าวว่า การจัดประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากกำหนดการการจัดประชุมทั้งหมด3ครั้ง และเมื่อครบทั้ง3ครั้งแล้ว จะสรุปแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่มาจากการระดมความคิดเห็นพระสงฆ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุม มส.จากนั้นเมื่อ มส.พิจารณาแล้ว จะนำเสนอต่อ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเสนอต่อรัฐบาล และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปอย่างไรก็ตามอยากฝากไว้ด้วยว่า การจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาได้ดี พระสงฆ์จะต้องปฏิรูปตัวเองด้วย คือ ต้องปฏิรูปสมณวิสัย ต้องอยู่ในกรอบ ในระเบียบตามพระธรรมวินัย และกฎหมายคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ข้อเสนอในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมานั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นข้อเสนอที่นำเรื่องไม่ดีมาเป็นมาตรฐาน แต่เรื่องดีๆในคณะสงฆ์มีตั้งมากมาย กลับไม่นำมาเป็นมาตรฐาน ด้าน พระพรหมบัณฑิต(ประยูรธมฺมจิตฺโต)เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)กรรมการมส.ในฐานะคณะทำงานติดตามแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาของ มส. กล่าวว่า มีผู้สอบถามมาเยอะว่าขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ยุติบทบาทไปแล้วการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต้องดำเนินการต่อหรือไม่ ขอชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พ.ศ.2558มาตรา39/2ระบุว่าเมื่อ สปช.สิ้นสุดลง กำหนดให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้น โดยให้มีสมาชิก200คน เพื่อปฏิรูปด้านต่างๆ สืบต่อจากสปช.นั่นหมายความว่า แม้ สปช.จะยุติบทบาทลงตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557แล้ว แต่ก็มีการตั้งสปท.ขึ้นมาดำเนินการต่อ ขณะเดียวกันเมื่อมีการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญส่งผลให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ดังนั้น ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่เดิมกำหนดตามแผนงานว่าปี 2560ต้องส่งต่อแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาให้รัฐบาลชุดใหม่ ก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไปด้วย.“


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012