Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ทายาทตระกูลอยู่วิทยา บริจาคเงินสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์(มจร.)พิจิตร
Date10/03/2016   Counter : 3951 time

 

วันที่ 9 มี.ค. 2559 พระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในพิธีลงนามปวารณาบุญจัดสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น มูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท ที่ นางสายพิณ พหลโยธิน ได้แสดงเจตนาจะขอเป็นเจ้าภาพในการบริจาคทรัพย์เพื่อการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว ให้เป็นอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ( มจร.)ที่จะจัดสร้างขึ้นในพื้นที่ 372 

 ไร่ ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองหันตรา บ้านวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่น ๆ รวมทั้ง การจัดสร้างพุทธมณฑล พร้อมพระพุทธรูปปางลีลา ขนาดความสูง 9 เมตร มูลค่าค่าก่อสร้างเกือบ 10 ล้านบาท และสังเวชนียสถาน 4 แห่งในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติธรรมตามพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงาม มีคุณค่าทางศาสนาอีกด้วย

โดยในพิธีการลงนามปวารณาบุญหรือการบริจาคเงินทำบุญในครั้งนี้ท่ามกลางผู้ร่วมอนุโมทนาบุญที่เป็นทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสจำนวนนับร้อยท่าน โดยพลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ ได้รายงานในที่ประชุมว่ากำลังขอการสนับสนุนจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและการปิโตรเลียมให้มาร่วมสร้าง ( มจร.) และพุทธสถาน หรือ พุทธมณฑล ในจังหวัดพิจิตรอีกด้วย นอกจากนี้ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ ผอ.รพ.ชัยอรุณ ที่สนับสนุนเงินทุน 5 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดสร้างพระเครื่องเพื่อเป็นทุนเมื่อครั้งเริ่มต้นโครงการและเดินหน้ามาจนประสบความสำเร็จที่ได้พบกับ คุณสายพิณ พหลโยธิน ซึ่งเป็นบุตรสาวและทายาทของ นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของธุรกิจกระทิงแดง ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เห็นความตั้งใจและทำจริงของชาวพิจิตรจึงได้มาปวารณาบุญหรือบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นเป็นมูลค่า 33 ล้านบาท ให้ มจร.พิจิตรดังกล่าว
 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012