Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
Date24/05/2016   Counter : 10245 time

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
Opening Ceremony by Gen. Ashawin Svetsreni, Royal Representative of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn
 

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
มีผู้รอคอยต้อนรับดังนี้คือ
นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พันเอก ชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘
พลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะกรรมการจัดงานฯ
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกราบเรียนเชิญผู้แทนพระองค์กล่าวเปิดการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ข้อความตอนหนึ่งจากการกล่าวรายงานมีดังนี้: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่ส่งเสริมสันติภาพของโลก การที่องค์การสหประชาชาติให้การยอมรับว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของ โลกและให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชาคมโลกอย่างแท้จริง
เวลา ๑๔.๑๕ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวเปิดงานวันวิสาขบูชาโลกข้อความตอนหนึ่งว่า: พระพุทธศาสนามีหลักธรรมขั้นพื้นฐานคือการปฏิบัติตนให้อยู่เย็นเป็นสุข จนถึงขั้นปรมัตถ์คือการพ้นทุกข์ องค์การสหประชาชาติ ได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ปีนี้มีชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศมาประชุมร่วมกันเพื่อช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ออกไป จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นนี้

ผู้แทนพระองค์ ไปประเคนของที่ระลึกแด่ประมุขสงฆ์ แต่ละประเทศ (จำนวน ๒๕ รูป/ ๒๕ ประเทศ)
พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบของที่ระลึก
แก่ ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประมุขสงฆ์แต่ละประเทศและผู้แทนต่างประเทศ (จำนวน ๒๕ ประเทศ) มอบของ
ที่ระลึก แก่ ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้แทนพระองค์ ขึ้นรถยนต์หลวง เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ฯ (V ๙๐๔) (อาคาร ๒) พระที่นั่งอัมพรสถาน

กองสื่อสารองค์กร มจร ภาพ/ข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร
--------------------------------------

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012