Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้
Date01/12/2016   Counter : 3850 time

 'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้

มส.เห็นชอบให้วัดทั่วโลกเตรียมพร้อมลั่นฆ้องกลองระฆัง เจริญชัยมงคลคาถา ตามโบราณราชพระเพณี 'วันนี้' ถวายพระพรชัยมงคลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ พร้อมเห็นชอบให้พระสงฆ์ใช้คำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่
 
 
เมือวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) แถลงภายหลังการประชุมมส.ว่า  ตามที่ประธานรัฐสภา ประกาศอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ที่ประชุมมส.มีมติให้คณะสงฆ์เตรียมพร้อมดำเนินการหลังจากที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ และเมื่อพระองค์ทรงรับ ประธานสนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบในวันนี้  ซึ่งเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว ขอให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำฆ้อง กล้องระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลถาถาโดยพร้อมเพรียงกัน ตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ
               
พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบคำถวายอติเรก คำถวายพระพรลา คำถวายพระพรเทศนา สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ใหม่ โดยคำถวายอติเรก  มีดังนี้ อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ,อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ ,อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ,ทีฆายุโก โหตุ  อโรโค โหตุ,สุขิโต โหตุ มหาวชิราลงฺกรณราชา,
สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ,มหาวชิราลงฺกรณราชวรสสฺ ภวตุ สพฺพทา. ขอถวายพระพร  ส่วนคำถวายพระพรลา มีดังนี้ ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ธรรมมิกราชาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร.
              
โฆษกมส. กล่าวอีกว่า สำหรับคำถวายพระพรเทศนา มีดังนี้ “ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ ธรรมิกราชาธิราชเจ้า  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาใน...... ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะ ผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร”
              
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกพศ. กล่าวว่า ขอให้ทุกวัดเตรียมพร้อมจัดสถานที่เจริญชัยมงคลคาถา โดยทางสำนักเลขาธิการมส. จะแจ้งไปยังพศจ. เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ 
และพระธรรมทูตทั่วโลก ทั้งนี้หากวัดใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่พศ.ส่วนกลาง โทร. 09-7956-5949 ,08-18462338,0-2441-4546

 
ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก เดลินิวส์

 

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012