Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร.-มจพ. วิจัยพบ'สารไกอา' ลดสารก่อมะเร็งจากการเผาศพ
Date27/01/2017   Counter : 3977 time

มจร.-มจพ. วิจัยพบ'สารไกอา' ลดสารก่อมะเร็งจากการเผาศพ

 

มจร.-มจพ. จับมือค้นคว้าวิจัย พบ สารไกอา (GAIA) หรือ สารวิมุตติ สามารถลดสารพิษไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์


เมื่อวันที่ 26 ม.ค.60 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. กล่าวว่า ตามที่ตนและคณะผู้วิจัย ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการวิจัยถึงแนวทางการแก้ปัญหาสารพิษไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งการเผาศพก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดสารไดออกซิน

โดยการวิจัยได้ใช้สารไกอา (GAIA) หรือ สารวิมุตติ มาใช้ดำเนินการเมื่อปี 2559 โดยได้เริ่มทำการวิจัยเมื่อเดือนเม.ย.-ต.ค.2559 ที่วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ โดยทดลองกับ 4 ศพ ศพแรกไม่ได้ใช้สารไกอา พบสารไดออกซินหลังการเผาศพอยู่ที่ 1.302 นาโนกรัม ซึ่งสูงกว่า 0.5 นาโนกรัม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อนำสารไกอามาทดลองกับศพที่ 2 โดยนำสารไกอาวางบนศพ พบว่า สามารถลดสารไดออกซินได้เหลือ 0.47 นาโนกรัม ต่อมาในศพที่ 3 และ4 ได้นำสารไกอามาใส่ในผ้าห่มศพ พบว่าได้ผลดีมากขึ้น โดยสามารถลดสารไดออกซินได้เหลือเพียง 0.123, 0.098 นาโนกรัม ตามลำดับ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อไป เบื้องต้นจะมีการพัฒนาเป็นผ้าห่มศพที่มีสารไกอา ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าห่มศพดังกล่าวอยู่ประมาณ 2,500 บาทต่อศพเท่านั้น

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า สารไกอาเป็นสารที่ผลิตมาจากแร่โอลิวีน ซึ่งเป็นแร่ภูเขาไฟพบในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ มีคุณสมบัติในการจับคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นตัวดูดซับที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดสารเคมีได้หลายชนิด

ทั้งนี้แมกนีเซียมออกไซด์ มีคุณสมบัติที่สามารถกักโลหะหนักไว้ในโครงสร้างผลึกได้ โดยไดออกซิน เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่นจากการเผาศพ เตาเผาขยะ การผลิตและการหลอมโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าสารไกอา ยังสามารถใช้บำบัดโลหะหนักในดินและเถ้าได้ด้วย

ที่มา :
http://www.thairath.co.th/content/844514

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จาก ไทยรัฐออนไลน์

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012