Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
Date24/03/2017   Counter : 3983 time

 20 มี.ค. มีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ที่วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ได้ส่งสาส์นถึงที่ประชุม ว่า  ​สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากการเผยแพร่คำสอนที่ไม่ถูกต้องทางสื่อออนไลน์ ที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อง่าย โดยมิได้ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลความจริง อีกทั้งกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลกระทบมาถึงพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งพระธรรมทูตไทยย่อมทราบดี เราจะมีวิธีตั้งรับหรือใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไร อย่างมีสติรู้เท่าทัน และอาจช่วยแก้ไขให้ประชาชนมีสติรู้เท่าทัน มิให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะ โทสะ โมหะ ที่แอบแฝงมากับสิ่งเหล่านี้ จึงขอเชิญชวนทุกรูป ได้ช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมา เพื่อช่วยโลกคือสังคมไม่ให้วินาศ ขอฝากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสานต่อสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้มีมติออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ เพื่อรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ พ.ศ.2505 ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พศ. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะรักษาพระธรรมวินัยยิ่งด้วยชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนในภูมิภาคโอเชียเนียและชาวโลก โดยขอเรียกร้องพุทธบริษัทและหน่วยงานรัฐได้ทำความเข้าใจในพระธรรมวินัย เพื่อจะได้เป็นหลักการและเหตุผลในกรณีจะออกกฏหมายหรือ พ.ร.บ.ประการสำคัญควรได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสูงของสงฆ์ด้วย และ ยังขอให้อาณาจักรและศาสนจักรต้องช่วยสนับสนุนและยกย่องการเผยแผ่พระธรรม พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้มีการประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก โดย มจร. สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/563004


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012