Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
กกต. จับมือ มจร. ร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย
Date06/11/2017   Counter : 3591 time

  กกต. จับมือ มจร. ร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย

 

 

กกต. 6 พ.ย.-  กกต. จับมือ  มจร. ร่วมมือจัดทำหลักสูตรเผยแพร่ประชาธิปไตย  เตรียมบรรจุหลักสูตรใน สพฐ. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วันนี้ (6 พ.ย.) โดย นายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

นายประวิช กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างพลเมืองดีและขยายเครือข่าย โดย กกต.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อบุคคล ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  

ขณะที่ พระพรหมบัณฑิต   เทศนาตอนหนึ่งว่า  กกต.เห็นว่าพระสงฆ์มีความสำคัญในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงได้มีการร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อทำให้การเลือกตั้งมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดสำนึก โดยจะต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยจะเกิดสำนึกได้จะต้องมีทั้ง 1.จะต้องมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ รักประเทศ และรักประชาธิปไตย 2.มีจริยธรรม ทั้งทางกาย วาจา เพื่อความดีงามของสังคม

นายสุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร.  กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกที่จะช่วยงาน กกต. โดย มจร.อาจจะมีการทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม  หากมีการทำหลักสูตรสำเร็จ จะมีการอบรมในแต่ละภูมิภาค และจะมีการบรรจุหลักสูตรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   เชื่อว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับศาสนาประชาชนจะให้การตอบรับได้ดี เพราะศาสนาจะทำให้คนกลมเกลียวกันง่าย เห็นได้จากพรรคการเมืองที่ต่างสี  มีความแตกต่างกัน  แต่เมื่อได้มีการทำกิจกรรมทางศาสนา ความแบ่งแยกในเรื่องต่างๆ ก็จะหมดไป ซึ่งเรายินดีดำเนินการให้ทันกับการเลือกตั้งช่วงนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ  ยืนยันว่า หลักสูตรดังกล่าวจะไม่มีการแตะเรื่องการเมือง       .- สำนักข่าวไทย 

 

ที่มา : http://www.tnamcot.com/view/5a0023f8e3f8e40adc8e50a1

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จากเว็บไซต์ สำนักข่าวไทย


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012