Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Date27/12/2017   Counter : 3526 time

 พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังสติปัญญา และบารมีของแต่ละรูป และเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนอบรมจิตยิ่งขึ้นไป ให้นิสิตมีความเข้าใจในสารัตถะสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมต่อไป เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติครบถ้วน

พิธีปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาเป็นประธานพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นมอบเกียรติบัตร แด่ พระวิปัสนาจารย์ และผู้อุปถัมภ์โครงการ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
________________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
โทร.๐๓๕ - ๒๔๘ - ๐๐๐, ๘๐๕๗

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, อยู่บนเวที, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, งานแต่งงาน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, เด็ก, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว MCU TV

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012