Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"มจร"จับมือ"UNESCAP"เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่
Date28/04/2018   Counter : 3675 time

  

"มจร"จับมือ"UNESCAP"เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่

 

"มจร"จับมือ"UNESCAP"เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่  

 

27 พ.ค.นี้่ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พร้อมงานสัมมนานานาชาติที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย คาดมีชาวพุทธทั่วโลกประมาณ 1,500 รูป/คนร่วมงาน ประกาศท่าทีพุทธต่อการรักษาอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในสังคมยุคดิจิทัล
 
 

 

วันที่ 27 เมษายน 2561  ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ในฐานะทีมเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15  ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจาก 18 ชาติ  ที่มีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดี มจร ประธานกรรมการสมาคมฯ และประธานสภาสากลวันงวันวิสาขบูชาโลก เป็นประธาน ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เปิดเผยว่า 

 


ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ หรือเรียกว่า "United Nations Day of Vesak" นั้น  ทำให้เกิดวัฒนธรรมของชาวพุทธทั่วโลกว่าด้วยการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre:UNCC) ประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าประเทศใดจะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานก็ตาม

 


"วันนี้(27 เมษายน) มหาจุฬาฯร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:30 โดยรูปแบบการจัดงานจะเชิญผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมือง รวมถึงผู้อำนวยการของ  UN และ UNESCO ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย พร้อมด้วยชาวพุทธจากทั่วโลกประมาณ  1,500 รูป/คน เดินทางมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมงานสัมมนานานาชาติที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 25-26 พฤษภาคม 2561" พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

 

 

สำหรับงานสัมมนานานาชาติที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย ระหว่าง 25-26 พฤษภาคม 2561 นั้น นายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน ฯพณฯ เชอริง ล็อปเกย์ จะเดินทางมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์" หลังจากนั้นจะมีการสัมมนาทางวิชาการโดยเชิญนักวิชาการระดับโลกจาก 5 ทวีปมานำเสนอพุทธปัญญา เพื่อตอบคำถามว่า พระพุทธศาสนาใช้การศึกษามาพัฒนาเยาวชนอย่างไร? พระพุทธศาสนามีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสร้างสวัสดิการทางสังคมอย่างไร? และพระพุทธศาสนามีท่าทีต่อการรักษาอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในสังคมยุคดิจิทัลอย่างไร? จึงจะไม่ทำให้เกิดสงครามและความรุนแรง

 

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า การจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก จึงเป็นการเชื่อมโยงทั้งพิธีการกับวิชาการให้ประสานสอดคล้องกัน พิธีการเป็นการเฉลิมฉลองจึงเป็นอามิสบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่วิชาการเป็นปฏิบัติบูชาต่อพระปัญญาอันทรงค่าที่พระองค์ทรงค้นพบกฏธรรมชาติแล้วนำมาเปิดเผยแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตด้วยความรู้ ตื่น และเบิกบานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/109957

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012