Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"อธิการบดี มจร"เผยผลวิจัย"ยิ่งอายุมากยิ่งมีความสุข"
Date03/05/2018   Counter : 3504 time

  

"มจร" สมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ จัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ "อธิการบดี มจร"เผยผลวิจัยแบบตัวยูยิ่งอายุมากยิ่งมีความสุข
วันที่  2 พ.ค.2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  อธิการบดี มจร กล่าวสัมโมทนียกถาในงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ มจร สมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ความว่า ในนามของมหาจุฬาและมูลนิธิจำนงค์ทองประเสริฐขออนุโมทนาชื่นชมทุกท่านที่ได้รับการยกย่องได้รับรางวัลด้านภาษาไทย พระพุทธศาสนาและปรัชญา ซึ่งมูลนิธิต้องการยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง ซึ่งเป็นสาขาเกี่ยวกับอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ เราจึง "เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้า" 

"ท่านอาจารย์จำนงค์ท่านสอนให้รู้ อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชาวมหาจุฬาฯ เราจึงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ คือ อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งอาจารย์จำนงค์เป็นผู้มีรัตตัญญู ผลจากการวิจัยทั่วโลกถามว่า "วัยใดมีความสุขมากที่สุด" ตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยทำงาน วัยสูงอายุนักวิจัยค้นพบว่า ความสุขแบบตัวยู เพราะในวัยหนุ่มสาววัยทำงานต้องไปเจอเรื่องท้าทายผจญภัยรอบโลกจึงจะมีความสุขเป็นผู้สุขยากทุกข์ง่าย แต่พอวัยสูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นจะสุขง่ายแต่ทุกข์ยาก เพราะไม่คาดหวังอะไรมาก แค่เห็นลูกหลาน เห็นลูกศิษย์ก็มีความสุขไม่ต้องบินไกลไปต่างประเทศ" อธิการบดี มจร กล่าวและว่า 

งานวิจัยจึงสรุปว่า "ยิ่งอายุมากยิ่งมีความสุข" ไทยเราเป็นสังคมผู้สูงวัยคืออายุเกิน 60  ปีขึ้นไป ซึ่งในประชาคมอาเซียนมี 2 ประเทศที่มีผู้อายุมาก คือ ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย เราจึงต้องดูแลผู้สูงอายุ มหาจุฬาฯให้โอกาสครูอาจารย์ในการทำงานถึง 65  ปี ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับมหาจุฬาฯ เราจึงมาเดินตามรอยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ อาจารย์จึงเป็นแสงสว่างให้เราเหล่ามหาจุฬาฯสืบไป

............... 

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจาก pramote od pantapat พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร)

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/05/blog-post_98.html

ขอขอบคุณ : ข่าว จาก เว็บไซต์ข่าว siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012