Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี
Date12/05/2018   Counter : 3512 time

ทึ่ง 'น้องบุ๋มบิ๋ม' สาวพิการทางการพูดและเคลื่อนไหว มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี มจร. เผยความฝันอยากเป็น ด็อกเตอร์ พ่อสุดภูมิใจ แม้ พิการก็เรียนร่วมกับคนปกติได้แถมไม่เคยสอบตกสักวิชา...

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการซ้อมรับปริญญาบัตร เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมจร. โดยปีนี้มีบรรพชิตจบการศึกษา  2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน ซึ่งในจำนวนผู้ที่จบการศึกษา มจร.ปีนี้ มี น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ “น้องบุ๋มบิ๋ม” อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมซ้อมรับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายมานิตย์ เรืองน้อย ผู้เป็นบิดา คอยเข็นรถเข็นเข้าร่วมซ้อมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมซ้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม” จะมีความพิการทั้งทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีความมุมานะอุตสาหะจนเรียนจบปริญญาตรีได้สำเร็จ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อม ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายมานิตย์ ผู้เป็นบิดา ว่า น้องบุ๋มบิ๋ม มีภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมาตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เกิดความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ช่วงแรกพาไปรักษากับแพทย์ทั้งที่ รพ.ศิริราช แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกทั้งการฟัง การพูด ทั้งฝึกให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ประกอบกับตน และภรรยาเป็นครูทั้งคู่ โดยตนเป็น ผอ.ร.ร.บ้านคลองสีฟัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ส่วนภรรยาเป็นครูสอนในโรงเรียนอนุบาลใน จ.เพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน จึงพาน้องบุ๋มบิ๋ม ไปโรงเรียนด้วยตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งยังจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้าน

เมื่อได้เรียนหนังสือน้องบุ๋มบิ๋มก็บอกกับตนว่าอยากจบปริญญาตรี และเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน น้องบุ๋มบิ๋มก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ จนในที่สุดก็สามารถสอบเข้าเรียนที่ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองได้ จนเรียนจบปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย 2.88 และตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยสอบตกสักวิชาเดียว ตนภูมิใจในตัวลูกสาวมาก โดยหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว น้องบุ๋มบิ๋ม มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ หากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนจนจบปริญญาเอกด้วย ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าเรียนใน มจร. เพราะน้องบุ๋มบิ๋มมีความสนใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนใน มจร. จะมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบการศึกษาด้วย 

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่ มจร. กล่าวว่า น้องบุ๋มบิ๋ม มีกำหนดเข้ารับประทานปริญญาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ในวันที่ 12 พ.ค. นี้ เวลา 13.30 น. ซึ่งพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของมจร. จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. ที่มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย มจร. ยังอนุมัติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมหาวิทยาลัย เช่น คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา, นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, “ก้อง ห้วยไร่” นายอัครเดช ยอดจำปา นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง, “บัวขาว” นายสมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยอาชีพชื่อดัง เป็นต้น

ทั้งนี้ มจร. ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีบรรพชิตสําเร็จการศึกษามากที่สุดในโลก โดยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง ห้องเรียน 3 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 14 แห่ง และสถาบันสมทบของมจร. ในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ ปัจจุบันมีบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่กำลังศึกษาอยู่รวม 19,554 รูป/คน จึงกล่าวได้ว่า มจร.เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012