Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต
Date13/05/2018   Counter : 5407 time

 สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต"มจร" 

"น้องบุ๋มบิ๋ม" สาวพิการทางการพูดและเคลื่อนไหว อาศัยวิริยอุตสาหะเรียนจนจบป.ตรี รวมอยู่ด้วย ตั้งความหวังเรียนจนจบป.เอก บิดาบอกสนใจเรียนที่ "มจร" เพราะสนใจด้านพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)  เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของ มจร  แบ่งเป็นบรรพชิต  2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน 

 

 

ในจำนวนนี้ผู้ที่จบการศึกษาคือ น.ส.วรางคณา เรืองน้อย หรือ "น้องบุ๋มบิ๋ม"  อายุ 23 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์  ที่มีความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์  ร่วมอยู่ด้วยนายมานิตย์ เรืองน้อย บิดาที่ทำหน้าที่เข็นรถเข็นเข้าร่วมในพิธีทุกขั้นตอน สร้างความชื่นชม ยินดี ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่า “น้องบุ๋มบิ๋ม” 

 

 

นายมานิตย์ เปิดเผยว่า  องบุ๋มบิ๋ม มีภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองมาตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เกิดความพิการทางการพูดและการเคลื่อนไหว ช่วงแรกพาไปรักษากับแพทย์ทั้งที่ รพ.ศิริราช แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกทั้งการฟัง การพูด ทั้งฝึกให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ประกอบกับตน และภรรยาเป็นครูทั้งคู่ โดยตนเป็น ผอ.ร.ร.บ้านคลองสีฟัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ส่วนภรรยาเป็นครูสอนในโรงเรียนอนุบาลใน จ.เพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน จึงพาน้องบุ๋มบิ๋ม ไปโรงเรียนด้วยตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งยังจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้าน

 

 

"เมื่อได้เรียนหนังสือน้องบุ๋มบิ๋มก็บอกกับตนว่าอยากจบปริญญาตรี และเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะเข้าเรียน น้องบุ๋มบิ๋มก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ จนในที่สุดก็สามารถสอบเข้าเรียนที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองได้ จนเรียนจบปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ย 2.88 และตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยสอบตกสักวิชาเดียว ตนภูมิใจในตัวลูกสาวมาก โดยหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว น้องบุ๋มบิ๋ม มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ หากเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนจนจบปริญญาเอกด้วย ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าเรียนใน มจร. เพราะน้องบุ๋มบิ๋มมีความสนใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการเรียนใน มจร  จะมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบการศึกษาด้วย" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/111454


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012