Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เฉลิมพระเกียรติ"แม่ของแผ่นดิน""ม.สงฆ์มจร"จัดเจริญพระพุทธมนต์
Date09/08/2018   Counter : 3576 time

 

"ม.สงฆ์มจร"จัดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 


วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมปัญญาบดี  เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ในโอกาสนี้พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการสามีจิกรรมว่า เรามาร่วมกันทำสัมมาปฏิบัติด้วยการทำสามีจิกรรมผู้บริหารคณาจารย์ ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประเพณีของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เรามาเรียนวิชาความรู้ในหลักปริยัติด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาการ ด้านปริยัติมีคุณูปการในขณะเดียวกันก็อาจเกิดโทษได้ จึงต้องมีสิ่งเกื้อหนุนคือ การมีความเคารพในการศึกษา โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่ประสาทด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา 


"สมัยพระพุทธเจ้ามีประเพณีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เรียกว่า อุปัฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร อาจริยวัตรและอันเตวาสิกวัตร เป็นสายสัมพันธ์ที่เป็นข้อวัตรปฏิบัติ ระหว่างครูบาอาจารย์กับศิษย์จะต้องปฏิบัติต่อกันและกัน เพื่อเป็นเข็มทิศเป็นตัวช่วยประคับประครองให้วิชาความรู้นั้นเดินไปถูกทิศทางไม่ให้เกิด มิจฉาทิฐิในการศึกษาทางด้านปริยัติ" รักษาการแทนตำแหน่งอธิการบดี มจร กล่าวและว่า


ดังนั้น วันนี้พวกเราทั้งหลายมาปฏิบัติตาม "คารโว จ นิวาโต ความเคารพนอบน้อมถ่อมตนต่อคนที่เป็นครูอาจารย์ เพื่ออำนวยให้การศึกษาด้านวิชาการก่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและสังคมเจริญรุ่งเรืองต่อไป ถือว่าเป็นเสน่ห์ของนิสิตมหาจุฬาในการแสดงออกต่อครูอาจารย์ ถึงแม้ในห้องเรียนอาจจะมีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ แต่ลูกศิษย์ยังมีฐานของควมมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ด้วยการแสดงออกซึ่งสามีจิกรรม ถือเป็นประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาและของมหาจุฬาฯ

..............

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กPramote OD Pantapat พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท  นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร)

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/08/blog-post_93.html


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012