Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"อธิการบดี มจร"รูปใหม่มอบหลักธรรมแก่ป.ป.ช.เป็นแนวป้องกันทุจริต
Date23/08/2018   Counter : 3895 time

 วันที่ 22 ส.ค.2561 นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เข้าแสดงมุทิตาสักการะต่อพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่สำนักงานอธิการบดี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มจร รูปใหม่ และเพื่อรับข้อคิดการทำงานในมิติทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

ในโอกาสนี้พระราชปริยัติกวีให้ข้อคิดว่า เราต้องเริ่มต้นจากการมี "หิริ โอตตัปปะ เป็นความละอายแก่ใจและมีความเกรงกลัวต่อบาป" ถือว่าเป็นการป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุด ด้วยการเริ่มจากใจของมนุษย์ ทำให้สอดรับกับพระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 9 ที่ว่า "เราจะครองแผ่นโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"คำว่าโดยธรรมนั้น หมายถึง"สุจริตธรรม" ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกโปรดพระเจ้าสุทโทธนะ พระราชบิดา ที่กบิลพัสดุ์ครั้งพุทธกาล มีหน้าที่ด้วยความสุจริต มี 3 ประการ 

1)"ไม่บกพร่องต่อหน้าที่" ทำหน้าที่ตนเองให้ที่สุด ร้องให้สุดคำ รำให้สุดแขน ทำให้ดีที่สุด ทำอะไรอย่าให้บกพร่อง 2)"ไม่ละเว้นต่อหน้าที่" ผู้เป็นบิดามารดาไม่ละทิ้งหน้าที่ในการสั่งสอนบุตรของตน เพราะถ้าบุตรเป็นโจร บิดามารดาย่อมมีส่วนโจรด้วยเพราะไม่สั่งสอนบุตร 3)"ไม่ทุจริตต่อหน้าที่" ไม่ใช้หน้าที่ของตนในการทำการทุจริต รวมถึงทรัพย์สินเงินทอง ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ พระพุทธเจ้าตรัสว่า "บุคคลไม่ควรประพฤติหน้าที่ให้ทุจริต" ประเทศจะล้มสลายถ้ามีการทุจริต กล่าวว่า."สนิมเกิดแต่เหล็ก จะกัดกินเหล็ก"

"ดังนั้น ธรรมะที่คุ้มครองโลกคือ" หิริและโอตัปปะ" เป็นธรรมะที่ให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ เป็นธรรมะฝ่ายขาวคุ้มครองโลก หิริ หมายถึง ความละอายต่อบาป ต่อความชั่วทั้งหลาย ไม่นำร่างกายไปเปื้อนกับความสกปรก คำว่า โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาป เปรียบเหมือน ถ่านไฟ อย่าได้ไปเข้าใกล้มันร้อนเมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่โลกจะสามารถอยู่รอดและปลอดภัย" อธิการบดี มจร กล่าว

................

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก  Pramote OD Pantapat)

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/08/blog-post_22.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว  เว็บไซต์ข่าว siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012