Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน
Date30/10/2018   Counter : 3487 time

         'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน

 

 

วันที่ 30 ต.ค.61  โรงแรมฮิลตัน เมืองปูเถียน ประเทศจีน พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ 5 ณ เมืองปูเถียน จังหวัดฝูเจียน ประเทศจีน


ทั้งนี้ อธิการบดีได้นำเสนอในหัวข้อ "พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน" โดยได้ย้ำถึงคุณค่าและคุณูปการพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเป็นศูนย์ของวัฒนธรรมและวิถีชีวืตของคนในภาคพื้นนี้มากว่า 1,000 ปี


ขณะที่พระมหาหรรษา ได้นำเสนอหัวข้อ "พระพุทธศาสนาในลุ่มน้ำโขง: วิถีแห่งความสัมพันธ์และความกลมเกลียว" โดยย้ำว่า แม่โขงคือแม่ที่ทำหน้าที่เชื่อมลูกให้อยู่ด้วยกัน และช่วยเหลือกัน แต่ลูกทั้ง 6 คน คือ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลับมองว่าแม่เป็นผู้ขวางกั้น และแยกลูกออกจากกันออกเป็นแต่ละประเทศ ฉะนั้น เวลามองแม่โขงต้องมองให้เห็นถึงวิถีของแม่ทั้งลุ่มน้ำ โดยมีลูกทั้ง 6 เป็นกลุ่มคนอาศัยแม่ จึงจะทำให้แม่โขงเป็นสายเลือดและลมหายใจของลูกทั้ง 6 คนตลอดจนถึงลูกหลาน


"No man is an island เพราะคนไม่ใช่เกาะ จึงต้องเกาะกันเป็นกลุ่ม วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในลุ่มน้ำโขง จึงต้องสอดรับกับหลักอิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี กลุ่มคนที่อยู่ในลุ่มน้ำจึงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ จึงต้องพึ่งพาอาศันกันและกัน โดยเฉพาะการอาศัยลุ่มน้ำ การทำลายสายน้ำจึงเป็นการทำลายชีวิตคนที่อาศัยสายน้ำ ทำลายประเพณี วัฒนธรรม และทำลายวิถีชีวิต ทำลายระบบนิเวศวิทยาทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์" พระมหาหรรษา  กล่าวและว่า


อนึ่ง การสัมมนานาชาติครั้งนี้ ได้มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนาคนใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนา เข้าร่วมรับฟังตลอดการสัมมนาขณะที่สื่อมวลชนประเทศจีนได้นำเสนอศาสนกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

https://mp.weixin.qq.com/s/he8DtCZuTu7tOF0wETKgNA


ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/10/blog-post_45.html


ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว Siampongsnewssource : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012