Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาฯ จับมือ บ.มีเดียสแตนดาร์ดมอบการ์ตูนพุทธประวัติ ๓๐๐ ชุด ให้ สพฐ.
Date02/10/2008   Counter : 12549 time
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด ได้จัดโครงการ สื่อคุณธรรม เพื่อเด็กและเยาวชน โดยสร้างภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง พระพุทธเจ้า ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ การสร้าง ภาพยนตร์การ์ตูนดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นฝ่ายตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงตามพระไตรปิฎก ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าว ได้ ออกฉายตามโรงภาพยนตร์แล้ว และเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ร่วมกับบริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด จึงได้ประกอบพิธีมอบหนังสือ วีซีดีและดีวีดี การ์ตูนพระพุทธเจ้า ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ นำไปมอบต่อให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๓๐๐ โรงเรียน โดยมีผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนทั่วประเทศนั้น มีไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ แจกจ่ายให้ครบ หากประสงค์ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการมอบหนังสือ วีซีดีและดีวีดีการ์ตูนพระพุทธเจ้าให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๕๖ ๑๓๖๖-๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนสื่อนี้แก่โรงเรียน

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012