Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ชู มหาวิทยาลัยสงฆ์สานทีวีพระพุทธศาสนา
Date02/11/2008   Counter : 12514 time
ตามที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ว่า พศ. ควรจะใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของพระพุทธศาสนา เพื่อให้มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งจะมอบให้ พศ.เป็นเจ้าภาพ และให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คอยสนับสนุน นั้น พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วเห็นด้วย แต่ควรจะมอบให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ดำเนินการหาแนวทางตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ด้านพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง มีการดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ขณะเดียวกันก็ ควรคัดพระสงฆ์ให้มาสอนทำสมาธิ สอนไหว้พระ สวดมนต์ ปลุกจิตสำนึกให้รักชาติบ้านเมือง แต่ไม่ควรพูดเรื่องของการเมือง โดย มส.จะทำหน้าที่กำกับดูแล “เดี๋ยวนี้เรื่องความรักชาติ บ้านเมือง เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยรักชาติกันเท่าไหร่ ซึ่งช่วงที่นายสมชาย ยังเป็นรมว.ศึกษาธิการ อยู่นั้น เคยไปพบอาตมาอยู่ 1 ครั้ง และอาตมาได้ฝากไปว่าควรจะมีการบรรจุวิชาศีลธรรม หน้าที่พลเมือง และวิชาประวัติศาสตร์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ทราบว่านายศรีเมือง เจริญศิริ รมว.ศึกษาธิการ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กำลังดำเนิน การในเรื่องดังกล่าวอยู่” โฆษกมส. กล่าว. ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2551 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


Reference Site
  Web Link : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=181212&NewsType=1&Template=1
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012