Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สะกิดม.สงฆ์เรียกศีลธรรมคืนสังคม
Date22/01/2010   Counter : 8650 time
รมว.ศึกษาธิการ ระบุจะสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นพิเศษ ให้ทัดเทียม มหาวิทยาลัยหลักในกทม. พร้อมฝากส่งเสริมศีลธรรมสู่สังคม... เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยนายชินวรณ์กล่าวว่า มากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์เพื่อขอพรและถือว่าเป็นมงคล ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ และต้องรับผิดชอบในงานด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ หลักคิดเบื้องต้นจะทำการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 โดยการดึงบ้าน วัด และโรงเรียนเข้ามาร่วมกัน ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์อยากให้สนับสนุนโครงการโรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนชายขอบ โรงเรียนชนกลุ่มน้อยต่างๆ พร้อมกันนี้ยังฝากให้ดูแลโรงเรียนการกุศลของวัด ซึ่งต้องยอมรับว่าแม้รัฐบาลจะจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค แต่โรงเรียนชายขอบ โรงเรียนในพระราชดำริยังมีความขาดแคลน ดังนั้น รัฐบาลต้องสนับสนุนและต้องดูแลเป็นพิเศษด้วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระภิกษุสงฆ์ได้บวชเรียนและเรียนสายสามัญควบคู่ไปด้วย รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะที่ตนมีส่วนในการยกร่างกฎหมายก็จะเดินหน้าต่อไป โดยเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม โดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ตนจะสนับสนุนเป็นพิเศษ ในการยกระดับวิทยาเขตต่างๆให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยหลักในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ อยากเห็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ทำการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งควรมีส่วนส่งเสริมเพื่อเรียกศีลธรรมคืนกลับมาสู่สังคม ซึ่งการมีคุณธรรม จริยธรรมจะเป็นธงนำในการปฏิรูปการศึกษา. ที่มา;ไทยรัฐออนไลน์ 22 มกราคม 2553 สืบค้น; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


Reference Site
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/60350
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012