Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"ชินวรณ์"คิดฟื้นบทบาทบ้าน-วัด-โรงเรียน
Date22/01/2010   Counter : 10428 time
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้เข้านมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ โดยนายชินวรณ์ กล่าวว่า การได้เข้านมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ถือว่าเป็นมงคลในฐานะที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นหลักคิดในเบื้องต้นของตนอยู่แล้ว ที่จะทำการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยการดึงบ้าน วัด และโรงเรียนมาร่วมกัน โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ให้พรและขอให้สนับสนุนโครงการโรงเรียนตามพระราชดำริ โครงการโรงเรียนที่มีชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ด้วย ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ก็สนับสนุนอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังได้ฝากให้ดูแลโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด และโรงเรียนราชวินิต จังหวัดลพบุรี รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับภิกษุสามเณรที่จะได้ทั้งบวชเรียนและได้เรียนสายสามัญไปพร้อมกัน “การได้รับพรจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ครั้งนี้ นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งและยังเป็นกำลังใจให้ผมเดินหน้าจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมต่อไปด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องที่ท่านฝากให้ผมดูแลนั้นผมพร้อมจะดำเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งผมได้แถลงนโยบายไปแล้ว ส่วนเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาผมก็ให้นโยบายในภาพรวมไปแล้วเช่นกันว่า จะต้องยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วให้ขึ้นเป็นระดับ เวิลด์ คลาส ซึ่งได้มอบ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปพิจารณาว่าจะมีความพร้อมกี่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทอดทิ้งมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมการรองรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย รวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ที่ผมพร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาเขตต่าง ๆ ที่จะต้องยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยหลัก ดังนั้นหากมีโอกาสผมก็จะขอไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องให้การสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมอีก” รมว.ศึกษาธิการกล่าว นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนอยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ได้ทำการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์ควรได้มีส่วนในการส่งเสริม เพื่อเรียกศีลธรรมกลับมา บริบทของสังคมไทยต้องกลับมาสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตนจะใช้การศึกษาเป็นธงนำในเรื่องนี้ด้วย. ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2553 สืบค้น; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


Reference Site
  Web Link : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=44247
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012