Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครวิสาขบูชาโลก
Date21/06/2010   Counter : 9445 time

มหาจุฬาฯ วังน้อย ๑๒ มิถุนายน ๕๓ :พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครช่วยงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมหาวิทยาลัย ได้เปิดรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเพื่อทำหน้าที่เป็นทูตวิสาขต้อนรับผู้นำชาวพุทธ ผู้นำต่างประเทศ นักวิชาการนานาชาติและองค์กรด้านพระพุทธศาสนา สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีอาสาสมัครที่เข้าช่วยงานที่ผ่านมากว่า 350 รูป/คน

พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า "การจัดงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกในช่วงที่กำลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองนั้นกระทั่งลุล่วงไปด้วยดีถือว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ในด้านอาสาสมัครนั้น จะมีคำกล่าว 3 คำที่ต้องประเมินคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ เรื่องประสิทธิภาพไม่น่ามีปัญหา แต่ต้องมาดูว่า ประสิทธิผล เป็นอย่างไร และผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ชาวพุทธจากทั่วโลกต่างมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย และร่วมใจกันในการที่จะสวดมนต์เพื่อนำความสันติสุขกลับสู่ดินแดนไทย ดังนั้น การที่บรรดาอาสาสมัครทุ่มเทการทำงานแม้จะเหนื่อยแต่สิ่งที่ได้คือสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน โดยเฉพาะในปลายปีนี้จะมีงานใหญ่คือการเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและปี 2554 จะมีอีก 2 งานคือ วิสาขบูชาโลกและการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จึงขอให้ทุกท่านได้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง"
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว/ภาพ

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012