Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
รมต.สุรวิทย์ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ มจร วังน้อย
Date25/10/2011   Counter : 8817 time

สถานที่ : มหาจุฬาฯ วังน้อย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 17.00 น. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปแจกถุงยังชีพและเยี่ยมชมให้กำลังแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเดินทางไปถึงมหาจุฬาฯ วังน้อย รมต.สุรวิทย์ และคณะ ถวายถุงยังชีพแด่พระธรรมโกศาจารย์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทำการแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยที่มารอรับบริจาคตั้งแต่ช่วงบ่าย หลังจากนั้น อธิการบดีได้นำรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งมีจำนวนเกือบ 500 คน ที่กำลังพักพิงอยู่ ณ ศูนย์แห่งนี้

หลังจากเยี่ยมชมแล้ว ท่านรัฐมนตรีสุรวิทย์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้สนองงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พักพิงแก่ผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้ผู้พักพิงได้อาศัยอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายโดยอาศัยวิธีการทางพระพุทธศาสนา เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การเดินจงกรม การจัดกิจกรรมสันทนาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้พักพิงได้รู้สึกผ่อนคลายความวิตกกังวลจากวิกฤตน้ำท่วม และจะได้นำสิ่งที่ได้พบเห็นไปเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันพิจารณาหาหนทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในระยะยาวต่อไป

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การบริหารจัดการของศูนย์ฯ แห่งนี้ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะนอกจากให้การช่วยเหลือด้านอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคแล้ว ยังให้การดูแลด้านจิตใจอีกด้วย และขอใช้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นแบบอย่างศูนย์อื่น ๆ ในการเสนอโครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกล่าวสรุปว่า วิกฤตการมหาอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นคติธรรมจากสายน้ำ ที่ว่า สายน้ำไม่แยกแตกจากกัน จึงทำให้มีพลังมหาศาล ถ้าเรามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แตกความสามัคคีกันก็จะทำให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนพินาศเป็นพัฒนาได้เพราะความมีน้ำใจของคนไทยทุกคน


source :
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012