Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Sangha
หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙
Date11/05/2010   Counter : 18955 time

คณะสงฆ์ ได้จัดอบรมนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ ๙ ณ ศูนย์อบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ทำพิธิเปิดโครงการฯ โดย พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดศาลาลอย

โครงการอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาคนี้  จัดติดต่อกันมาทุกปี  ๆ ละ ๑ ครั้ง ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๙ แล้ว โดยมุ่งเน้นให้พระภิกษุ ฝึกวิชาการเทศนาตามหลักสากลของวิชาการเทศนา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป  การแสดงพระธรรมเทศนา เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ ซึ่งพระบรมศาสดา ใช้ในการเผยแผ่พระศาสนามาแต่อดีตกาล  โดยทางศูนย์ได้นิมนต์และเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ มาถวายความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดโครงการฯ เรียกได้ว่า ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรชั้นแนวหน้า หากพระภิกษุสามเณรรูปใด สนในเข้าร่วมฟังการอบรม ขอเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมฟังได้ ทุกวัน ตลอดโครงการฯ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-521307,089-6244438, 081-5799866

โครงการอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออกนี้ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดในหนนั้น ๆ กำกับดูแลการอบรมด้วย  ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะมีคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในพิธีเปิดโครงการฯ ได้มีทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองมาร่วมเป็นเกียรติ ดังนี้

 • พระธรรมกิตติวงค์ ราชบัณฑิต  ประธานในพิธี
 • พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พระครูวิบูลย์ธรรมโฆษิต จต.บุฤาษี กรรมการประจำศุนย์ฯ
 • พระครูจันทปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์
 • พระครูศรีสุนทรสรกิจ เจ้าคณะอำเภอลำดวน
 • พระครูปริยัตกิจธำรง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
 • พระครู (แช่ม) กรรมการประจำศูนย์ฯ
 • นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา
 • นายไตรสิทธิ์  กงจักร นายอำเภอเมืองสุรินทร์
 • นายประสงค์  จักรคำ  ผอ.สนง.พุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
 • นายอาคม มีชัย ผอ.สนง.พุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • นายสุรเดช  ภารตะ รอง.ผอ.พุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
    หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
    -  
    แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
    กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
    พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012