Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐   :: 03/04/2017  

 พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิท...

  พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย   :: 27/03/2017  

 พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย และให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ในประเทศเ...

  ตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก   :: 24/03/2017  

 20 มี.ค. มีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ที่วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(ม...

  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ และพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ   :: 20/03/2017  

 พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิ...

  เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ   :: 18/03/2017  
 เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ
 
การที่ได้เรียนมหาจุฬ...
  เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   :: 16/03/2017  

 -

...