Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   :: 27/12/2016  

 วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  สมเด็จวัดปากน้ำ ให้พรปีใหม่2560-วัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี   :: 21/12/2016  

สมเด็จวัดปากน้ำ" ให้พรปีใหม่2560 ขณะที่มส.-พศ. ชวนชาวพุทธทั่วโลกสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลในหลวงร.9-ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 แนะบทพระปริตร ป้องกันเภทภัยสร้างสิร...

  a   :: 21/12/2016  

a

...
  เชิญพุทธศาสนิกชน,ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ร่วมอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ เขาค้อ เพชรบูรณ์   :: 19/12/2016  

ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน,ศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน...

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560   :: 16/12/2016  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึก...

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานปิด มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิต   :: 15/12/2016  

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.<...

  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23   :: 09/12/2016  

 โครงการอบรมพร...

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   :: 08/12/2016  

 ๘ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป...

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยาย   :: 08/12/2016  

 พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม บร...