หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เผยเทคนิคซ่อมแกนกลางเจดีย์วัดประยูร“ยูเนสโก” ชูให้เป็นต้นแบบอนุรักษ์แถบภูมิภาค
วันที่ ๑๓/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๕๑๒๗ ครั้ง

     

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวในการแถลงข่าวพระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ จากยูเนสโก ว่า ตามที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ จากโครงการประกวดรางวัล เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี 2556 จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดยรางวัลดังกล่าว ทางวัดประยุรวงศฯถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โดยทางยูเนสโก จะมีการมอบป้ายทองเหลืองในการประกาศยกย่องที่ทางวัดประยุรวงศฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โครงการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ ได้รับรางวัล นอกจากเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรอบวัดแล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมบูรณะกับเทคนิคสมัยโบราณ โดยเฉพาะบริเวณเสาแกนกลางของเจดีย์ ซึ่งมีความสูง 20 เมตร น้ำหนัก 144 ตัน แต่เดิมมีลักษณะหักและพิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระบรมธาตุมหาเจดีย์เอียง หากมีการรื้อแกนกลางออก ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ยืนยันว่า ตัวเจดีย์จะยังคงอยู่ได้ แต่ทางกรมศิลปากรไม่อนุญาต เนื่องจากเจดีย์ที่มีแกนกลางเทคนิคแบบอยุธยา เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น และยังมีอุโมงค์ที่จะให้คนเข้าไปชมภายในได้

 

ทางสจล.เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการบูรณะครั้งนี้ จึงคิดค้นแนวทางในการบูรณะเสาแกนกลางใหม่ โดยที่นำโครงเหล็กมาหุ้มแกนกลางก่อนใช้แม่แรงยกเสาแกนกลางทั้งสองด้านให้กลับมาตรงเช่นเดิม ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการใหม่ จึงมีการจดลิขสิทธิ์รูปแบบการบูรณะเสาแกนกลางด้วยวิธีดังกล่าวไว้แล้วเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศฯ กล่าว

 

น.ส.จูเลีย เดวิส เจ้าหน้าที่โครงการด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัลสูงสุดในโครงการนี้ และยูเนสโกขอแสดงความชื่นชม เพราะการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเทพมหานครเอาไว้ โดยที่ยังรักษาเปลือกนอกของเจดีย์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงเป็นแบบอย่างการอนุรักษ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ในฐานะผู้แทนชุมชนกะดีจีน-คลองสาน กล่าวว่า ในการเฉลิมฉลองพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ 1) ของโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรเปรียญธรรมศาลาวัดประยุรวงศฯ ในวันที่ 16 พ.ย.นี้ จะมีการเปิดเทศกาล “กะดีจีน คลองสาน ศิลป์สรรค์ สนั่นซอย” โดยผนึกรวมกับงานเทศกาลท้องถิ่นของชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ ลอยกระทง, คริสต์มาส, เมาลิด และตรุษจีน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ โดยเน้นการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของ บวร คือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ซึ่งเทศกาลดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557

ณรงค์  หนูเชื้อ /ข่าว/ภาพ

สมหมาย สุภาษิต/ประสานงาน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕