หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ส่วนกลาง)
วันที่ ๓๑/๐๕/๒๐๑๔ เข้าชม : ๓๓๓๗ ครั้ง

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดสอบข้อเขียนเมื่่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และกำหนดสอบ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา บัดนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ประกาศรายชื่่อผู้ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวโหลดรายชื่อ ((ที่นี่))

ติดตามข่าวอัพเดทผ่านเวบใหม่สำนักทะเบียนได้ที่ http://reg.mcu.ac.th/eval/
หมายเหตุ
1. ให้นิสิตส่งใบรายงานตัวในวันปฐมนิเทศ วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.  ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 อาคารเรียนรวม โซน C มจร วังน้อย
2. กำหนดลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 3-18 มิ.ย. 57 ณ สำนักทะเบียนฯ
3. นิสิตที่เอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ ให้ติดต่อส่งที่สำนักทะเบียนฯ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 57   หากเกินจากนั้นให้ถือเป็นโมฆะ
4. นิสิตที่ติดสำรอง ให้รีบดำเนินการติดต่อคณะที่สมัครไว้
5. กำหนดทำบัตรนิสิตใหม่จะแจ้งให้ทราบหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕