หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เล็งเสนอ "วิสาขบูชา” เป็นวันสวดมนต์ชาวพุทธโลก
วันที่ ๑๔/๐๒/๒๐๑๖ เข้าชม : ๓๔๔๕ ครั้ง

เล็งเสนอ "วิสาขบูชา” เป็นวันสวดมนต์ชาวพุทธโลก

 

          พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติ กล่าวว่า

จากการประชุมคณะกรรมการสภาสากลฯ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

วันที่ 22-23 พ.ค.โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นที่ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ การประชุมผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกในหัวข้อ “พุทธวิธีสู่สันติภาพโลก” นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่วมกันด้วยว่าในการจัดงานวิสาขบูชาปีนี้ จะถือเป็นโอกาสร่วมกับชาวไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปีนี้ด้วย

          พระพรหมบัณฑิตกล่าวด้วยว่า เนื่องจากสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษด้านสังคมและเศรษฐกิจของสหประชาชาติ ดังนั้นจึงสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่างๆไปยังองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (UN) ได้ ที่ประชุมจึงหารือกันว่าจะเสนอให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสวดมนต์โลกสำหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันทั่วโลก อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเสนอยูเอ็น จะต้องนำเข้าหารือในการประชุมผู้นำชาวพุทธโลกในวันวิสาขบูชาปีนี้ก่อน หากเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว ก็จะสรุปเสนอต่อยูเอ็นต่อไป

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/576770

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕