หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๑๓/๐๗/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๓๔๔ ครั้ง

 วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๑  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  นี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพระสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั้งในประเทศและสถาบันสมทบในต่างประเทศทั่วโลกร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ด้วย
          


สำหรับคณะสงฆ์ได้กำหนดเป็นสัปดาห์มหามงคล โดยการเจริญพระพุทธมนต์เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ประกอบด้วย.     
     

๑. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพเทพมหานคร
      

๒. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
      

๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
      

๔. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
       

๕. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
          

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี ได้กำหนดวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนกลางจัดที่อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการห้องเรียนและสถาบันสมทบทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ก็กำหนดให้จัดพิธีพร้อมกันเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน

ทั้งนี้บทนวัคคหายุสมธัมม์นั้น เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สา ปุสฺสเทโว) พระองค์ที่ ๙ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้ถือกำเนิดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/07/blog-post_12.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕