หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เณรป.ธ.3อายุ14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่"IBSCมจร"
วันที่ ๐๗/๐๘/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๔๐๖ ครั้ง

 

 วันที่ 6 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ระหว่าง 6-7 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่มี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. รักษาการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา เป็นผู้อำนวยการ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ที่อาคารวิปัสสนาธุระ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งสาขาพระพุทธศาสนา และสันติศึกษา ทั้งจากมหายาน วัชรยาน และเถรวาท จาก 22 ประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และรับฟังปฐมโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและดำเนินชีวิตต่อไปในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครั้งนี้มีสามเณรที่สอบเปรียญธรรม 3 ประโยคได้คือสามเณรธีรวัต สาลีมา ป.ธ.3 อายุ 14 ปี (30 ต.ค.2546) สังกัดวัดโมลีโลกการาม กรุงเทพนครนคร ร่วมอยู่ด้วย โดยเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปี 1   (IBSC)นับเป็นนิสิต มจร อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน สามเณรธีรวัตเป็นคนภูมิลำเนา ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยบวชภาคฤดูร้อนในโครงการสามเณรช่อสะอาดเย็นยิ้มกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประกอบด้วยการปลูกฝังค่านิยมของ IBSC การทำกิจกรรมสัมพันธ์ในฐานะที่นิสิตมาจากหลากนิกาย หลากประเทศ หลากภาษา หลากประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียน ในความแตกต่างและหลากหลายของนิกายนั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมคนเหล่านี้เข้าหากันได้อย่างประสมกลมกลืน คือ "พุทธะ" เพราะทุกคนมาที่นี่เพราะคำนี้เพราะเหตุใด?!?! จึงต้องอาคารวิปัสสนาธุระ คำตอบที่สำคัญคือ "หลวงพ่อสมเด็จอาจ อาสภมหาเถระ" ผู้ที่น้อมนำและจุดประกายให้มหาจุฬาฯ เอาปฏิบัติมาย้อมปริยัติ เพื่อให้ทราบชัดว่า ในปริยัติมีปฏิบัติ และในปฏิบัติมีปฏิยัติ นิสิตและคณาจารย์ที่ก้มกราบพระพุทธรูป ก็จะได้มีโอกาสกราบรูปปั้นของหลวงพ่อด้วยเช่นกัน หลวงพ่อที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ  #เห็นวิปัสสนาธุระจึงเห็นหลวงพ่อ ด้วยประการฉะนี้"ทั้งนี้ การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของ มจร นั้นนอกจากจะมีภาคทฤษฎีแล้วยังจะต้องมีการภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยระดับปริญญาตรี-โทต้องปฏิบัติธรรม 30 วันและระดับปริญญาเอก 45 วัน พร้อมกันนี้ได้เปิดหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงระดับปริญญาโท-เอก ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมา 7 เดือน  จึงสร้าง “อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)” ขึ้นมารองรับ  โดยช่วงก่อนปิดภาคเรียนทุกปีจะจัดให้พระนิสิตได้เดินไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ  

..........

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso)

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/08/314-ibsc.html 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว Siampongsnews

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕